Myntsamleren’s katalog over

Norges  Mynter

 

Text Box: 18/1-09:  Oppdatert alle feil og mangler oppdaget etter at katalogen ble åpnet 27/5-2008, se Rev.info.
15/1-09:  Informasjon om alle typer forfalskninger er lagt inn i hele katalogen.
3/10-08:  Norges Mynter 995-2008 er komplett !    F-4, C-6, F-5, C-7 og F-6 er lagt inn.

           
   Siste nytt:

 


 

Rev.info

 

 

Om disse sider

 

 

Tegnforklaring

 

 

Oversikt over Norsk/Svensk  unionstid

 

 

Kongerekka

 

 

Kilder

 

 

Copyright

 

 

Kontakt Info

 

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Myntsamleren