Olav den Hellige Haraldsson (1015-1030)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 11/2-2008.

 

Organiserte den norske kirken, ble fordrevet av Knut den Mektige i 1028, falt ved Stiklestad.

Norges skytshelgen, dyrket i store deler av Europa. Aldri kanonisert av paven.

Myntutgivelser:

Myntsted er ukjent og myntmester er angitt på noen mynter med navn Asthrith.

NM1-4 er XR-markerte og NM5+6 er unike. Kun 1 eksemplar av NM1-4 er i privat eie.

 

Penning:

 

           

             NM1                     NM1                         NM3

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   ---------------------------------------------------

   NM1    I:15     Forside   : Brystbilde venstrevendt

                   Bakside   : Stort dobbeltkors

                   Omskrift  : VNLAFI XEX A NOR ) ( ASDRID MO NOR

                   Diameter  : 18,5 mm

                   Myntmester: Asthrith

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1020

   ----  -------   ---------------------------------------------------

   NM2     -       som NM1, jeg ser ingen forskjell

   ----  -------   ---------------------------------------------------

   NM3     -       Forside   : Brystbilde venstrevendt med scepter

                   Bakside   : Fugl med utslåtte vinger

                   Omskrift  : OLEF REX NORMANORV ) ( -

                   Diameter  : 19-20 mm

                   Myntmester: ukjent

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1015

   ----  -------   ---------------------------------------------------

   NM4     -       som NM3 men i firkantet utgave

   ----  -------   ---------------------------------------------------

 

     

              NM5                     NM5                         NM6

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------------------------------

   NM5    I:16     Forside   : Brystbilde venstrevendt med spisshjelm og scepter

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : ONLAF RX NORMANORV ) ( ?

                   Diameter  : 19-21 X 20-21 mm

                   Myntmester: ?

   ----  -------   -------------------------------------------------------------

   NM6     -       Forside   : Brystbilde venstrevendt med spisshjelm og scepter

                   Bakside   : Andreaskors over dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : ONLAF RX NORMANORV ) ( ?

                   Diameter  : 19-21 X 19-21 mm

                   Myntmester: ukjent

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1025

   ----  -------   -------------------------------------------------------------

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no