Olav Kyrre (1066-1093)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 12/2-2008.

 

Sluttet fred med Norges fiender - førte til en rolig tid med økende velstand.

Myntutgivelser:

Det som kan sies om utmyntningen er at det meste er ukjent. Nidarnes er foreslått som myntsted men

det er ikke bekreftet. Felles for mange av myntene er at de har brystbilde høyre- eller venstrevendt på

advers, men noen av dem likner mere på en hanekylling. Revers viser dobbeltkors. NM lister opp 21

varianter hvorav NM1-14 er varianter av brystblider med eller uten scepter og hjelm.

XR-markerte mynter: NM4+8+9+10+12 og 15-21.

 

Ca. 1065-1080, Myntsted: Nidarnes ?

 

Penning:

 

           

      NM1/Sch23            NM2/Sch35            NM3/Sch20            NM4/Sch31

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM1   III:23    Forside   : Brystbilde venstrevendt, dyrelignende figur (hane?)

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : forvirret omskrift ) ( runeskrift: KUNAR A MOT THISA

                   Myntmester: Gunnar

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1070

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM2   III:35    Forside   : Brystbilde venstrevendt, rund hjelm og scepter

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : forvirret omskrift ) (forvirret omskrift

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM3   III:20    Forside   : Brystbilde venstrevendt, håret fritt og draperifolder

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : forvirret omskrift ) (forvirret omskrift

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM4   III:31    Forside   : Brystbilde venstrevendt, dyrelignende m/spisse ører

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel

                   Omskrift  : forvirret omskrift ) (forvirret omskrift

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1067

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

 

   NM lister opp ytterligere 10 varianter av brystblider med eller uten scepter og

   hjelm, der baksiden er den samme som i NM2-4, uten leselige omskrifter:

 

          

           NM5                 NM6                NM7            NM8

        

           NM9                NM11                NM12           NM10

                         

                              NM13               NM14

 

   +---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

   | NM-nr:  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |

   +---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

   | Schive: | II:40|III:39|III:6 |   -  |III:1 |III:5 |III:22|III:13|III:23| II:38|

   +---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

 

 

Ca. 1080-1095, Myntsted: Nidarnes ?

 

Penning:

 

   NM lister opp ytterligere 7 varianter av brystblider med mere varierende motiver.

   Se NM15-21 nedenfor, baksiden er samme som i NM2-4, men med uleselige omskrifter.

   Disse er ikke listet i Schive.

 

                     

     NM15        NM16        NM17        NM18       NM19        NM20        NM21

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 

 

 

 

Schive III:23 fra Oslo Mynthandel nr.59

 

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no