Frederik II (1559-1588)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 23/4-2008.

 

Han var den første av Oldenburgerene som kjente seg som helt Dansk, han byttet ut Tyske hoffprester med

Danske og skrev på Dansk. Han var opptatt av vitenskap og utdanning. Han besøkte Norge bare en gang.

Myntutgivelser:

Myntsted: Bergen, siste gang det preges mynt her.  Unike mynter: NM3+5+H1C.  XR-markerte mynter: NM1+2+4.

Nominaler: Hvid.  Myntmester: ukjent.

 

Bergen:

 

   Hvid:

         

                        NM4/type3 forstørret 3x

 

                

            NM1/type 1         NM2/type 2          H1C/type 3

 

   Type  NM   Årstall  Schive   Beskrivelse

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

                                Kronet monogram F mellom F og 2 (som en Z) / Riksvåpen

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

     1   NM1   1574       -     74 angitt over riksvåpnet.

                                FREDERICVS D G REX DANI ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

     2   NM2  1574/5      -     74 angitt over riksvåpnet.

                                7 på venstre side av kronen, 5 på høyre side.

                                FREDERICVS D G REX DANI ) ( MONETA NOVA BERGENSIS  (?)

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

     3   NM3   1575       -     7 på venstre side av kronen, 5 på høyre side.

                                FREDERIC   D G REX DA   ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

         ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

         H1C   1576       -     7 på venstre side av kronen, 6 på høyre side.

                                FREDERIC   D G REX DA   ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

         ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

         NM4   1577       -     7 på venstre side av kronen, 7 på høyre side.

                                FREDERIC   D G REX DA   ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

         ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

         NM5   1578       -     7 på venstre side av kronen, 8 på høyre side.

                                FREDERIC   D G REX DA   ) ( MONETA NOVA BERGENSIS

   ----  ---  -------  -------  --------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no