<< Myntsamleren.no

 

              Myntsamleren’s katalog over Nordiske Myntkopier:

 

       Vikingemynt i Storbritania 800-1066

           (c) 2012 Magne Josefsen. Sist oppdatert 10/06-2012.

 

       Vikingetiden som går over en 250-års periode med start år 793,

       ble tradisjonellt regnet til perioden 800-1050, men i den senere

       tid setter man vikingetidens slutt til år 1066.

 

       Fra midten av 800-tallet og frem til 1066 ble det preget mynter

       av dansk- og norsk-ættede vikinger som hadde erobret landområder

       i  Storbritania.

 

       Noen av disse myntene ble også brukt som betalingsmiddel i

       skandinavia. Her følger en oversikt over tilgjengelige myntkopier

       for perioden. Bildene er plassert over det tilhørende kongenavnet

       eller den tilhørende utmyntningsperioden.

 

 

       Det Danske Kongedømmet East-Anglia (879-918):

      

       Dette var den sydlige halvdelen av det viking-okkuperte England.

 

                   

                     GM-V03           GM-V04

 

    D   885- 890 Guthrum I, døpt til Æthelsten.

 

                 GM-V03: Imitasjon av Alfred penny, Lincoln ca.900.

                 GM-V04: Imitasjon av Alfred penny, Oxford ca.900.

 

    D   890- 902 Erik, sønn til Guthrum I.

 

                     

                  MR-390      GM-V01           GM-V02

 

    D   902- 918 Guthrum II

                 Men myntherre for disse 3 myntene er ikke oppgitt:

 

                 MR-390: St.Edmund minnemynt.

                 GM-V01: St.Edmund minnemynt, ca.885-915.

                 GM-V02: St.Martin of Lincoln, ca.920

 


 

       Det Skandinaviske Kongedømmet York (876-954):

 

       Dette var den nordlige halvdelen av det viking-okkuperte England.

 

        876 –919 YORK STYRT AV VIKINGEKONGER AV DANSK ÆTT:

 

    D   876- 877 Halvdan I Vidfavne

    D   883- 895 Godfred

 

                   

                     GM-V07         MR-160

 

    D   894- 899 Sigfrid “Piraten fra Northumbria”

 

                 GM-v07: “SIEFRED”, nordre Danelaw, ca.900.

                 MR-160: Siefred penny, datert 897.

 

                       

                     GM-V05           GM-V06        MR-158    MR-369

 

    D   899      Knud “CUNNETTI”

 

                 GM-v05: ”CNUT REX” penny, nordre Danelaw, ca.900.

                 GM-v06: ”CNUT REX” halvpenny, nordre Danelaw, ca.900.

                 MR-158:  Cnut penny, 898-915.

                 MR-369: ”Cunneti”, York 898-915.

 

    D   900- 905 Æthelwald

    D   905- 910 Halfdan II

 

              

         WF-910       GM-V08           GM-V09           WR-920  

 

    D   905- 919 Utmyntningsperiode med anonym myntherre.

 

                 WF-910: St.Peter ca.910.

                 GM-v08: York 920, type sverd & Thors hammer.

                 GM-v09: St.Peter mynt.

                 WR-920: St.Peter of York ca.920.

 

 


        919 –954 YORK STYRT AV NORSKE VIKINGEKONGER FRA DUBLIN-DYNASTIET:

 

    NI  919- 921 Ragnvald / Regnald (UK)

 

                

                      WR-921     

 

    NI  921- 927 Sihtric Caoch, bror til Ragnvald

 

                 WR-921: Sithric penny, 921-927.

 

                

                       NN-001

 

        927- 939 ( engelske konger Alfred den Store,

                   Edward den Ældre, Æthelstan )

 

                 NN-001: Æthelstan penny (937-939)

 

                     

                      GM-V10            WR-939        WF-940

                

                           825_2c

 

    NI  939- 942 Anlaf Guthfridsons

 

                 GM-V10: Ravne-type, York ca.940.

                 WR-939: Guthfrithson 939-941.

                 WF-940: ”ANLAF CUNUNC” og ravn i midten, ca.940.

                 825_2c: Hybrid m/Hedebymynt på andre siden.

 

                

                     GM-V11

 

    NI  941- 947 Anlaf Sihtricsson, fetter til Guthfridsons

 

                 GM-V11: Triquetra & Flagg type, York 941-944.

 

    N   947- 948 Eirik Blodøks, første periode

 

                         

                         

                   BM-1      HM-1     GM-V12    GM-V12a   GM-V12b

 

    N   952- 954 Eirik (Eric) Blodøks, andre periode

 

                 BM-001:  Sverd type penny fra 952-954.

                 HM-001:  Sverd type penny fra 952-954.

                 GM-V12:  Sverd type penny fra 952-954.

                 GM-V12a: Sverd type penny fra 952-954.

                 GM-V12b: Sverd type penny fra 952-954.

 


 

       Det Engelske kongedømmet (954-1066):

 

       I 954 mistet vikingene kontrollen over landområdene og England

       ble første gang permanent samlet til et rike under kong Eadred.

       Etter en rolig periode der vikingene hadde slått seg ned i landet

       for å dyrke jorda dukket det igjen opp vikingeskarer for å plyndre

       i 980. I den urolige perioden som fulgte frem til 1066 oppstår

       begrepet “danegjeld” som er en betaling til vikingehæren for ikke

       å angripe landet. I perioden 1013-1042 greide Danske vikinger å

       ta tilbake kontrollen over hele England.

 

        954-1013 ( engelske konger Eadred, Eadwig, Eadgar,

                   Edward Martyren, Ethelred II 978-1016 )

    D  1013-1014 Svend Tveskæg

    D  1014      Knud den store DK/E/N/~S

       1014-1016 Ethelred II

       1016      Edmund II Ironsides

 

                     

                      MR-548            MR-554           MR-568

                           

                      MR-275   WF1030    AN1016       GMAS41

 

    D  1017-1035 Knud den store, konge over DK/E/N/~S.

 

                 MR-548:  Voided cross type, myntmester Manna i Norwich.

                 MR-554:  Quatrefoil type, myntmester Dreng i Lincoln.

                 MR-568:  Short-cross type, utmyntet i Lincoln.

                 MR-275:  Quatrefoil type, utmyntet i Norwich.

                 WF1030:  Short-cross type, “Ketil the Moneyer” in latin

                 AN1016:  King Cnut penny 1016-1035.

                 GMAS41:  Cnut, 1016-1035, Helmet type, 18mm.

 

                

                     GMAS42

 

    D  1035-1040 Harald I Harefot

 

                 GMAS42:  Harold 1, 1035-1040, Jewel Cross type, 18mm.

 

                 

                     GMAS43

 

    D  1040-1042 Hardeknud

 

                 GMAS43:  Harthacnut, 1035-1042, Restoration type, 18mm.

 

       1042-1066 Engelske konger

 


       Norse Kingdom of Dublin (839-1171):

 

       Norsk-ættede vikinger styrte Dublin mesteparten av denne tiden

       og var ofte allierte med York. Enkelte ganger så styrte de

       også begge kongedømmene. Av de 46 kongene som var på tronen i

       perioden har jeg bare tatt med de som er relevante for

       myntkopiene her.

 

                   

                      GM-V13          WR1000

 

    NI 0989-1036 Sihtric Anlafsson

 

                 GM-V13: Irsk penny.

                 WR1000: Utmyntet av Sihtric i Dublin ca.1000.

 

                     

                      GM-V14          GM-V15

 

    NI 1035-1065 Utmyntning der myntherre ikke er angitt

 

                 GM-V14: Hiberno-Norse, Long Cross type, Dublin 1035-

                         1060.

                 GM-V15: Hiberno-Norse, Facing Bust type, 1060-1065.

 

                

                      GM-V20

 

    NI 1110-1150 Utmyntning der myntherre ikke er angitt

 

                 GM-V20: Irsk brakteat, en side, 1110-1150.

 


 

       Isle of Man and The Isles (836-1237):

 

       Norsk-ættede vikinger styrte øya mesteparten av denne tiden

       men også Norske konger som Magnus III og Sigurd I hadde makten

       i en kortere periode. Av de 29 kongene som var på tronen i

       perioden tar jeg bare med de som er relevante for myntkopiene

       her.

 

                

                      GM-V16

 

    NI 1110-1150 Utmyntning der myntherre ikke er angitt

 

 

 

       ------------------------------------------------

       RØD = Ingen kjente myntpreg

       GRÅ = Ikke relevant periode

     GRØNN = Utmyntningsperiode

        NI = Irsk med Norsk bakgrunn (Dublin-dynastiet)

         D = Dansk

         N = Norsk

         E = Engelsk

       ------------------------------------------------

 

        Historiske begivenherer av betydning i perioden:

             871 Alfred the Great samlet England til et rike første gang.

             939 England samlet permanent til et rike under Eadred.

          ca.900 Norge   samlet til et rike under Harald Hårfagre.

          ca.940 Danmark samlet til et rike under Harald Blåtann.

         ca.1000 Sverige samlet til et rike under Olov Skøtkonung (?).

                 (?) Har i senere tid blitt endret til 1200-tallet ?

 

       Mynthistoriske begivenherer av betydning i perioden:

     ca.650- 750 Sceattas, små tykke sølvmynter

        750-1300 større, tynnere og velpregede pennies

        991- 997 crux-mynt  typen

        997-1003 long-cross typen

       1017-1023 quatrefoil typen

       1023-1029 hjelmtypen (pointed helmet)

       1029-1035 short cross typen

      

      

      Kilder: “Vikingemønter i England” av Kirsten Bendixen.

 

 

 

          Dette er en del av katalogen over Nordiske myntkopier på

                        http://www.myntsamleren.no

 

                       (C) 2005-2012 Magne Josefsen.

 

                    Informasjonen er til privat bruk og får

            hverken kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                   ***