Vikingetid: Erik Blodøks penning 952–954 kopier

                av Magne Josefsen. Sist oppdatert 29/03-2005.

 

 

Ekte mynt 952   “INGELGAR”

Dette er et bilde av en original penning som ble slått i York i kong Eriks 2. regjerings-

periode (952-954). Mynten har en diameter på 20 mm. Myntmesterens navn Ingelgar er angitt

på myntens bakside. Det er denne mynten eller varianter av denne som alle kopiene baserer

seg på. Kilde: Norges Mynthistorie, Bind 1.

 

BM-1 /    952a  “BIGBURI MON”

HM-1 /    952b  “MONETA OLAFR”

GM-V12 /  952c  “TANVATS C IVI” ?

          952d  “GRIM AT BED 96”

          952e  “GRUNAL..???”

          952f  “GRUNAL MO EOFRIC”

 

952a er produsert av Bigbury Mint. Tanvats Mint har laget stemplene til 952b—952e.

925c,d,e og f er slått av myntmester “Grunal” som arbeider på Tanvats Mint.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

952a “BIGBURI MON”     : Slått på tradisjonellt vis i sølv 92,5%, diameter=21mm, vekt=1,2g.

                         Myntmerke til Bigbury Mint er angitt på baksiden (hammer over mynt).

---------------------------------------------------------------------------------------------

952b “MONETA OLAFR”    : Selges på Historisk Museum i Oslo og skal være slått/håndgravert

                         på Gudvangen. Produsent ukjent, stempel er produsert av Tanvats Mint

---------------------------------------------------------------------------------------------

952c “TANVATS C IVI”   : ?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

952d “GRIM AT BED 96”  : Die was made for a demonstration of coin striking at Bedford Museum,

                         and then went on to be used as one of our stock dies.

---------------------------------------------------------------------------------------------

952e “GRVNAL ...???”   : ?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

952f “GRVNAL MO EOFRIC”: Laget til Jorvic Festivalen i 2004, stemplet er fremdeles i bruk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I tillegg til de avbildede myntene har han slått minst 4 andre varianter, bl.annet

---------------------------------------------------------------------------------------------

952? “ ? ”             : Laget til Scarborough Viking Festival noen år siden, har myntmerke

                         til Scarborough Mint. Over 7500 av disse ble gitt til skolebarn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dave Greenhalgh som står bak navnet Grunal har laget minst 9 Eric-stempler for bruk

over hele verden (deriblandt Norge med 925b) og et større antall revers-stempler som

han ikke kan tallfeste. Det blir selvsagt umulig å angi antall produserte kopier da han

selger stemplene videre etter at de har vært i bruk en stund. Men en viss oversikt kan en

få utfra levetiden på stemplene som han oppgir til

 

   advers stempel: minimum 25000 eksemplarer

   revers stempel: 15000 – 20000 eksemplarer

 

Størrelsen på kopiene til Tanvats Mint er i området 18,5 – 20mm. Det ble benyttet blanketter

i størrelse 19mm til å slå myntkopier tidligere men nå benyttes kun blanketter på 18mm.

Prosessen med å slå mynt øker blankettens diameter med opptil 1mm.

 

    

                          (C) 2005 Magne Josefsen.

 

                      Informasjonen er til privat bruk og

                   får ikke offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                    ***