<< Myntsamleren.no

 

            Myntsamleren’s katalog over Nordiske Myntkopier:

 

       Danske Myntkopier før rikssamling

            (c) 2012 Magne Josefsen. Sist oppdatert 10/06-2012.

 

       Danmark ble samlet til ett rike på midten av 900-tallet.

       I den tidligere perioden av vikingetiden har det blitt funnet

       en del mynter som en ikke med sikkerhet kan si hvem som har

       slått eller hvor de ble slått. De fleste av disse myntene

       antar man ble slått på Hedeby fra ca. år 825. Hedeby var en del

       av området som senere ble til nasjonen Danmark men som i dag

       ligger i Slesvig, nord-Tyskland. Det man med sikkerhet kan si

       er at disse myntene er preget og brukt i skandinavia.

 

                          

                                  825_0

 

       825_0  Kopi av Hedebymynt “Sannsynligvis slått på Ribe, begynnelsen

              av 800-årene”. Fra myntfunn på Hedeby. Motiv advers er en

              maske omgitt av en ring, revers viser en hjort som ser seg

              bakover. Mynten er ca. 18½ mm i diameter. Hbg-6a.

 

                  

                  825_1a             825_1b           825_1c

            

                  825_2a                          825_2b

 

                       

                                  825_3

 

       825_1  Felles for disse kopiene er at de alle tar utgangspunkt

              i en penning som trolig er slått på Hedeby ca.825 (Hbg-4)

              selv om den medfølgende dokumentasjonen kan si noe annet.

              Motivet er et skandinavisk langskip fra vikingetiden

              av den typen som ble brukt i handelsfart (knarr),

              i motsetning til 825_5 som viser et krigsskip.

              Originalmynten er ca. 20 mm i diameter.

 

       825_1a Kopi av mynt slått på Lund (i datidens Danmark) år 870-900.

              Flott reproduksjonen slått for hånd med stempel

              på gammelt vis av Tanvats Mint (UK) i blyfritt tinn.

              Båt med rundt segl. 20 mm i diameter.

             

       825_1b Kopi av penning der myntsted ikke er angitt.

              Oppgitt av selger til å være en forfalskning.

              Denne er av en meget bra kvalitet.

              Båt med rundt segl. 20 mm i diameter.  (egen mynt avbildet)

 

       825_1c Kopi av penning fra gravplass på Birka.

              Denne er produsert av Wareham Forge i Canada.

 

       825_2  Felles for disse kopiene er at de alle tar utgangspunkt

              i samme båtmotiv der flagget er annerledes enn i 825_1.

 

       825_2a Kopi av myntfunn på Birka ved Mælaren i Sverige.

              Båt med firkantet segl. Messing, 32 mm diameter.

 

       825_2b Forsiden er hentet fra en nordisk mynt trolig slått

              i Hedeby omkring år 825. Båt med firkantet segl.

              Bronse, 35 mm diameter.

              Produsert av DKM i 1967 som en del av en serie på 10

              til forskjellige sparebanker.

              (Se Norges Medaljer 1920-1995 nummer 180-189).

              De 10 variantene med forskjellig tekst på baksiden er:

 

              1. Sarpsborg  Sparebank / 1967

              2. Kvinnherad Sparebank / Bankbussen / 1967

              3. Sandsvær   Sparebank / 1967

              4. Totens     Sparebank / 1967

              5. Borre      Sparebank / 1967

              6. Spareskillingsbanken / 1967

              7. Trøgstad   Sparebank / 120 år 1847-1967

              8. Lyngdal    Sparebank / 1967

              9. Faaberg    Sparebank / 1967

             10. Dalane     Sparebank / 1967

 

       825_3  Kopi av Hedebymynt. Handelsskip (knarr) med firkantet segl.

              Samme forside som Hbg-4 (825_1), men dette må være en

              Hybrid-mynt da reversen stammer fra en annen mynt med bilde

              av en ravn. Etter det jeg kan se er den av Anlaf Guthfridsons,

              York England 939-941. Han var opprinnelig fra det norsk-ættede

              “Dublin-dynastiet”.

              Meget pen overflate i kobber (eller bronse?), 30 mm diameter.

 

                            

                   825_4                         825_5

 

       825_4  Kopi av mynt fra Danmarks eldste myntgruppe, Hbg-5

              med handelsskip på ene siden og 2 fugler som stirrer

              mot hverandre på den andre.

 

 

       825_5  Kopi av mynt slått på Hedeby, brukt som lokalmynt.

              Denne mynten viser i motsetning til 825_1/2/3/4 et krigsskip.

              Sølv 999, ca.19½ mm diameter. Hbg-7.

 

                         

                                 900_1

 

       900_1  Halvbrakteat fra perioden 900-985, trolig slått under

              tiden Harald Blåtann regjerte. Mynten er ikke beskrevet

              i Haubergs værk, men forside er som Malmer 30 nr.22 og

              bagside som Malmer 31 nr.8-12. Diameter 22mm. Messing ?

              Denne kjøpte jeg på ”Vestfold Viking Festival 2007”.

 

 

                                  ***

                            

       Kopier av mynter i bruk før år 825

 

       Mynter har sirkulert i Skandinavia som betalingsmiddel lenge før

       egen utmyntning kom igang. Disse ble importert fra utlandet.

       Her er et par eksempler:

 

                             

                                   720

 

       720    Denne Sceatta’en er oppført som “Ribe, ca. år 720 e.kr”,

              noe jeg tolker som at mynten stammer fra et myntfunn på Ribe.

              Den har sirkulert som betalingsmiddel i Norden men ble ikke

              slått her. Den ene siden viser en ansiktsmaske, den andre

              viser en drage som ser seg tilbake over ryggen. Denne

              Frisiske mynttypen ble brukt som betalingsmiddel i årene

              650-750. Mynten er ca. 10½ mm i diameter.

 

                            

                                 720-740

 

       720-   Denne Porcupine-Sceatta’en er funnet på Gudme (DK) og er fra

       740    perioden 720-740. Motivet på den ene siden er et pinnsvin.

 

 

 

      Kilder: “Denmark’s money” av Kirsten Bendixen.

              “Norges Medaljer 1920-1995” av Tore Z. Trosdahl.

              ”Nordiska Mynt føre år 1000” av Brita Malmer.

              og flere myntkopi produsenter.

 

 

          Dette er en del av katalogen over Nordiske myntkopier på

                        http://www.myntsamleren.no

 

                       (C) 2005-2012 Magne Josefsen.

 

                    Informasjonen er til privat bruk og får

            hverken kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                   ***