Norsk Bypost, 1865 - 1913.

       

                Arendals Bypost            1885-1893

                Bergens Bypost             1865-1878

                Drammens Bypost     ALBUM  1869-1888

                Grimstad Bypost          * 1887-1887

                Hammerfest Bypost        * 1888-1888

                Holmestrands Bypost      * 1888-1888

                Hortens Bypost             1882-1888

                Kragerø Bypost           * 1886-1886

                Christianssunds Bypost (A) 1878-1879

                Christianssunds Bypost (B) 1887-1889

                Levanger Bypost          * 1888-1888

                Mandals Bypost           * 1886-1888

                Namsos Bypost            * 1888-1889

                Steinkjær Bypost         * 1888-1888

                Tromsø Bypost              1881-1889

                Throndhjems Bypost         1865-1913

                Tønsberg Bypost            1884-1890

                Vadsø Bypost             * 1893-1895

                Vardø Bypost             * 1893-1895

                Ålesund Bypost             1880-1891

           

                     Siste endring: 22/05-2005

        17/04-03: Album-sider for den avanserte Drammen Bypost samleren.

        30/04-05: Ny bypostkatalog med endringer i nummereringen er kommet

                    men disse sidene bruker fremdeles Pihl’s nummerering fra 1963.

        22/05-05: Nytt bypostforum opperttet på Yahoo. Meld deg på!

 

                 ---> Bypost Diskusjonsforum <---

 

                 ---> Annen Norsk Lokalpost  <---

 

                      Ny bypost katalog er her!

 

                   Gammelt Bypost Diskusjonsforum

 

             * Det var ikke behov for bypost I disse

               byene, inntektskilden besto hovedsaklig

               i frimerkesalg til samlere.

 

             Bakgrunn & Informasjon

 

                      Til hovedsiden

 

                                 Credits and links

 

 

                              (C) 2002 Magne Josefsen.

 

                          Informasjonen er til privat bruk og

                       får ikke offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                        ***