<< Myntsamleren.no

 

          Myntsamleren’s katalog over Nordiske Myntkopier:

 

       Svenske Myntkopier 995-1905

           (c) 2012 Magne Josefsen. Oppdatert 04/06-2012.

 

       Hensikten med denne siden er først og fremst å få oversikt over

       myntkopier før 1600-tallet for å vise at det mulig å bygge opp

       en samling helt fra vikingetiden uten å måtte være en millionær.

 

       I tillegg vil denne informasjonen:

 

       - Hjelpe andre myntsamlere med informasjon om 'lukefyllere'.

       - Bevise at det finnes nok myntkopier til at det kan være et eget

         samleområde innen numismatikken.

-       Hjelpe myntsamlere å se forskjell på kopier og ekte mynt.

-       Fremme interesse for middelaldermynt.

 

       Her følger bilder og informasjon om de myntkopiene jeg til nå

       har klart å identifisere. Det finnes ganske sikkert flere.

       Denne siden vil bli oppdatert etterhvert som jeg får kjennskap

       til nye. Se revisjons-informasjon over ved å klikke på datoen.

       Jeg er avhengig av din hjelp for å få en mest mulig komplett

       oversikt. Ta kontakt hvis du har noe relevant informasjon ved

       å sende en mail til: mjosefse@online.no

 

 

      

        995_a             995_b         995_c             995_d

 

 995_a    Olof Skøtkonung Penning, kopi av sveriges eldste mynt som ble

          slått på Sigtuna. Diameter ca. 18mm. Finnes i sølv og tinn.

          Produktkode=GM-V19.

 

 995_b    Olof Skøtkonung Penning, kopi av sveriges eldste mynt som ble

          slått på Sigtuna. Diameter ca. 20mm. Tinn ?.

          Mynten er ganske tynn og har ”REP” inngravert.

          Innskrift adv: OLAF REX AN ZTNETEI (Olav konge av Sigtuna).

          Innskrift rev: AELFRIC A PALIGNEFOD.

 

 995_c    Olof Skøtkonung Penning ensidig kopi av kongeportrettet.

          Baksiden er blank med et sølvstempel og ”SIGTUNA”.

 

 995_d    Olof Skøtkonung Penning, kopi av sveriges eldste mynt som ble

          slått på Sigtuna. Diameter ca. 30mm. Tinn ?.

          Det er sannsynligvis den samme produsenten som for 995_b,

          men denne mynten har ikke ”REP” inngravert ved korset.

          Jeg fikk kjøpt den på ”Vestfold Viking Festival 2007”.

          Finnes også i anhengt utgave, se

          http://www.viking.se/vikingamynt-sigtuna-557.html

 

                             

                                  1005-1010

 

1005-1010 Olof Skøtkonung Penning funnet ved en utgraving i Sigtuna i 1990.

          Kopien er produsert i sølv (999,9), vekt=2,4g, diameter=20,5mm.

          Utgitt til 1000 års jubileet for svensk utmyntning i Sigtuna.

          Årstallet 1995 er angitt på begge sidene. Innskriftene er gjordt

          leselige i motsetning til originalens forvirrede tekst.

          Forsiden: "OLOF REX SVEVORUM" = Olof sveriges konge.

          Baksiden: "MONTEA SIHT AN M"  = Mynt fra Sigtuna 1000 år.

 

                           

                          1150                   1167

 

1150      Lødøsebrakteat, motivet er den Lødøse-brakteat från ca.1150 vars

          preglingsunderlag av leder man hittade i Lødøse i 1987.

          Omskrift ”MYNTDAGAR I GØTEBORG 15-16 oktober 1988”.

          Fra Antikørens evenemang ”Myntdagar i Gøteborg” der disse

          minnespregningar var slagna på hotel Sheraton.

          Gull 999/1000, 25mm, opplag 10, vekt 3,05g.

          Sølv 999/1000, 25mm, opplag ?.

          Sølv 999/1000, 18mm, opplag ?.

 

1167      Knut Eriksson penning, fantasimynt efter Brenner i silver,

          troligen 1700-tal.

 

                         

         1222-1250   1250a     1250b     1275a     1275b     1275c

 

1222-1250 Erik Eriksson brakteat i silver, ifølge Tonkin – Myntboken 1995.

          Ifølge Lagerqvist er det 1208-1216 Erik Knutsson XIII:1.

          Trolig en forfalskning av nyere årgang som är tafflig och

          stilistiskt dålig. Bredaste mätt er ca. 1,5 cm.

          Det som framförallt skiljer denne kopien fra den äkta

          brakteaten är att den väger ca 3 gånger så mycket som en äkta.

          Det som visuellt skiljer kopien fra bildet av en ekte i mynt-

          katalogen er at kopien har slät ring (?) og i katalogen har

          mynten krusad ring.

 

1250a     ”Birka-Bjørn”, inspirert av XVIII:A (Birger Jarl, 1250-1266).

          Denne kopien er ca. 14mm og tykkere enn en ekte mynt.

          Ligner på Elias Brenners 1700-tals fantasi førlagor.

          Moderne kopi tilverkad av silversmed.

 

1250b     "Olov Tretelja", jeg er ikke sikker på hva dette er.

          Denne kopien er ca. 14mm og tykkere enn en ekte mynt.

          Ligner på Elias Brenners 1700-tals fantasi førlagor.

          Moderne kopi tilverkad av silversmed.

 

1275a     Magnus Ladulås penning, uncialt M inom slet ring, ca.15mm.

         

1275b     Magnus Ladulås penning, versalt M inom slet ring.

          Produsert på 1700 tallet for å få serien fra 1275-1290 komplett.

 

1275c     Magnus Ladulås penning, versalt M inom slet ring.

          Kopi fra 1600-1700-tallet.

 

 

             

             1319a          1319b             1319c       

 

1319-1363 Magnus Eriksson, brakteat från Lødøse, XXVIII-2a ?

    a     Kopien er Slagen 17/08-1994 på firkantet blankett.

 

1319-1355 Magnus Eriksson penning, 1700-tals kopia ur grupp LL-XXVI.

    b     Møjligtvis tillverkad av Nils Rabenius (1648-1717) som

          luckfyllare. Vekt = 0,80g.

 

1319c     Magnus Eriksson penning, trolig en kopia av LL-XXVI-A2.

          Ca. 14 mm i diameter.

 

                           

                   1364a         1364b           1364c

 

1364a     Albert av Mecklenburg penning, brakteat med krönt spegelvänt E.

          1700-tals kopia ur grupp LL-XXXIII. Vekt = 0,27g.

          Møjligtvis tillverkad av Nils Rabenius (1648-1717).

 

1364b     Replik av Albert av Mecklenburgs berømte ørtug fra 1300-tallet.

          der Tre Kronor i skøld visas for første gång.

          Sølv 925/1000, 25mm (større enn originalen), opplag 1200.

          Framstellt av Hemmets Veckotidning i desember 1980.

 

1364-1369 Albrekt av Mecklenburg, Kalmar-ørtug.

    c

 

              

               1320-1361            1350             1436-1449

 

1320-1361 Ørtug fra Visby “gøte”. Metall=sølv. Produktkode=VA.

 

1350      Ørtug fra Visby. Vekt=2,4g, diameter=20,5mm, metall=sølv 999,9.

          På baksiden vises en liljevekst og på forsiden Guds lamm med fane.

          Originalens tekst er byttet ut med “LUDUS MEDIEVALIS, GOTLANDIE

          1991” som betyr “Gotlands medeltidsspel 1991”.

          Preget på Gotland i 1991 under medeltidsveckan.

          Det er inngravert “1991” i kanten.

          Tegnet av Sten Johnson og slått av gullsmed Bengt Månsson.

 

1436-1449 Erik af Pommeren ørtug slået i Visby

          (feil bilde - samme som 1320?)

 

                 

                  1470-1503                     1478

 

1470-1503 Sten Sture den eldre Ørtug fra Vesterås (etter hva jeg kan se).

          Kopi fra den store sølvskaten som ble funnet i Vesterås 1972.

 

1478      Sten Sture d.e. ørtug, kopi av Sveriges første mynt med årstal,

          men nå med årstall 1997.

          Advers=”NVMOPHYLACIVM IN DOMO SVA” = ”Myntkabinettet i eget hus”.

          Sølv 999.9, diameter 20,5mm, opplag 2000.

 

            

                     1512a                         1512b

 

1512a     Sten Sture d.y. 1 mark.

 

1512b     Sten Sture d.y. 1 mark, se Lars O. Lagerqvist s.178 nr.34.

          Diameter 35mm, vikt 26,2g.

 

     

              1528                       1542b                1542a

 

1528      Gustav Vasa Gyllen slagen i Stockholm. Frånsidan visar før

          førsta gången stora riksvapnet belagt med vasaskølden.

 

1542a     Gustav Vasa Svartsjö-daler.

          Denne kopien ble kjøpt på Kungliga Myntkabinettet i 2001 for

          30 kroner(?). Den er laget som en nøkkelring og er derfor anhengt.

          Diameteren er 35 mm og metallet er trolig tinn. Baksiden er

          blank og det er inngravert ’Sporrong’ nederst.

 

1542b     Gustav Vasa Svartsjö-daler.

          Dette er en meget vakker tinn-plakett/relief med en diameter på

          hele 22 cm i detaljrik utførelse der motivet trer frem meget

          tydelig. På grunn av størrelsen er den helt på grensen til hva

          en kan kalle en myntkopi, men jeg har likevel valgt å ta den

          med her.

 

1592      Johan III, Mark 1592, SM54b eldre avstøpning, 6,25g.

          Mangler bilde.

 

           

                       1615                           1617

 

1615      Gustav II Adolf 1 riksdaler.

 

1617      Gustav II Adolf 1 Riksdaler 1617, SM 25 - Gävlekopia.

 

              

                1625                          1624

 

1624      Gustav II Adolf kobbermynter klipping ¼ og ½ øre 1624,1 øre 1625

          og 2 øre 1626 henholdsvis 15*22, 19*25, 29*32 og 40*40 mm.

          De 4 medaljene er utgitt i anledning “Kopparmyntningen i Sverige

          350  år 1624-1974”

 

1625      Gustav II Adolf 1 øre klipping.

 

       

           1627                              1634

 

1627      Gustav II Adolf 2 Öre Klipping, SM -, Kopi i messing.

          Se NNÅ 1968, s. 164 ff.

 

1634      Gustav II Adolf 5 riksdaler.

          Replika i silver av ”Gustav II Adolf begravningsmedalj”.

          Denna medalj gavs ut av Wallins mynthandel 1994 till ett pris av

          1950:- i en upplaga av 2000 ex. Mycket stor och praktfull medalj.

          Den har en diameter på nästan 8 cm och en vikt av 155,5 gram

          silver 999/1000 och den er präglad i proof kvalitet på Perth

          myntverk i Australien.

          Det som skiljer denne kopien från originalet er signaturen

          ’PM’ til myntverket i Perth i upphöjd relief nederst på från-

          sidan och randskriften ”5 ounces 999 silver 1994”.

         

          Mere info om den finns på Mynthandelns hemsida.

 

                           

                                     1666

1666      Karl XI  1/6 øre, mangler informasjon om denne.

 

 

  

         1650                      1667                     1682

 

             

             1710a                   1710b                   1710c

 

  

           1715a                   1717                     1718

 

              

          1715b                   1725a                    1725b

 

  

         1729a                  1729b                    1733

 

                     

                       1731a                    1731b

 

      

            1742                     1746a                 1746b

 

1650      Kristina 1 daler plåtmynt. Velgjord kopia.

 

1667      Karl XI   1 daler plåtmynt. Gjord runt 1960-talet.   180x185 mm.

 

1682      Karl XI (1660-1697) ½ daler plåtmynt.

          Vikt 705g, diameter ca. 12x13 cm.

 

1710a     Karl XII  ½ daler plåtmynt. Ingen ”kopia” innskrift. 123x113 mm,

          495g.

 

1710b     Karl XII  1 daler plåtmynt. ”COP” på revers, storlek som

          originalen.

 

1710c     Karl XII  ½ Daler + verdehøjding til 1 daler SM. Vekt 570g.

 

1715a     Karl XII  1 daler SM plåtmynt.

 

1715b     Karl XII 1 daler S.M. Detta er en handgjord miniatyr i koppar

          utførd av Lars Rune Olham (?), Falun.

          Diameter er 6,3 x 5,6 cm. Vekt 92g.

 

1717      Karl XII  2 daler SM plåtmynt. Uten ”kopia” innskrift. 177x163 mm,

          990g.

 

1718      Karl XII  ½ daler DS plåtmynt.

 

1725a     Fredrik I ½ daler plåtmynt. Diameter 9 x 8,5 cm, vekt 363g,

          tykkelse 9 mm. Stemplet ”COP” på baksiden.

 

1725b     Fredrik I, 1/2 daler silvermynt från 1725.

          Väl präglat mynt men stämplar på baksidan sannolikt "COP",

          på framsidan är det 5 st stämplar varav fyra stycken FRS

          inklusive krona och årsstämpel 1725, i mitten av myntet är det

          stämplat 1/2 daler silfmynt, stämplarna är oregelbundna.

 

1729a     Fredrik I 4 daler plåtmynt i silver, 2150 gram.

1729b     Fredrik I 4 daler SM. Diameter 245x215 mm. Samme som 1729a ?

 

1733      Fredrik I 4 daler plåtmynt.

 

1731a     Fredrik I ½ daler plåtmynt.

1731b     Fredrik I 1 daler plåtmynt.

 

1742      Fredrik I 2 daler SM plåtmynt. Avgjutning av Gjøta Bank.

 

1746a     Fredrik I 1 daler plåtmynt. Kopi av mynt fra Ljusnedal.

1746b     Fredrik I, 1 Daler Silf Mynt 1746 "FALSK", 14x14 cm.

 

 

                     

                             1711                  1763

 

1711      Karl XII 1 dukat. Diameter=23mm, metall=forgyllt sølv eller sølv.

 

1763      Adolf Fredrik 1 dukat. Diameter=??mm, metall=??.

 

                           

                                  1818-1844

 

         

               1850                  1868                  1938

 

1818-1844 Karl XIV Johan mynt? Flaskeunderlag, diameter=77mm, messing?

 

1850      Oscar I  2 dukat     Flaskeunderlag, diameter=77mm, messing?

 

1868      Karl XV  1 carolin   Flaskeunderlag, diameter=77mm, messing?

 

1938      Gustav V 2 kroner    Flaskeunderlag, diameter=77mm, messing?

 

                       

                                     1855                   1903

 

1855      Oscar I  1 rigsdaler, En halvbra dålig förfalskning

1903      Oscar II 2 Kr. Miniatyr, 13mm.

 

 

       Se periodene Norge og Sverige var i union eller hadde felles konge

 

 

                                                           

          Dette er en del av katalogen over Nordiske myntkopier på

                        http://www.myntsamleren.no

 

                       (C) 2005-2012 Magne Josefsen.

 

                    Informasjonen er til privat bruk og får

            hverken kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                   ***