Periodene Norge og Sverige var i union eller hadde felles konge:

 

 

             +10       +20       +30       +40       +50       +60       +70       +80       +90        

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1000|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1100|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1200|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1300|                           Magnus Erikssen                   HM                          Magrethe/ |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1400|         / Erik av Pommern               Chr.BayKKB      Kr.I                                   Hans

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1500|                   K2                                                                              |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1600|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1700|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1800|              K13     Karl XIV Johan           Oscar I       Karl XV             Oscar II          |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

1900|                                                                                                   |

    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

 

       1319-1355 Magnus Eriksson              1814-1818 Karl XIII

       1362-1363 Håkon VI Magnusson           1818-1844 Karl XIV Johan

       1389-1439 Margrethe / Erik av Pommern  1844-1859 Oscar I

       1442-1448 Christoffer av Bayern        1859-1872 Karl XV

       1449-1450 Karl Knutsson Bonde          1872-1905 Oscar II

       1457-1464 Kristian I

       1497-1501 Hans

       1520-1521 Kristian II

 

                                                  

                               (C) 2005 Magne Josefsen.

 

                           Informasjonen er til privat bruk og

                        får ikke offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                         ***