<< Myntsamleren.no

 

           Myntsamleren’s katalog over Nordiske Myntkopier:

 

       Danske Myntkopier 975-1814

           (c) 2012 Magne Josefsen. Oppdatert 04/06-2012.

 

       Her følger bilder og informasjon om de myntkopiene jeg til nå

       har klart å identifisere. Det finnes ganske sikkert flere.

       Denne siden vil bli oppdatert etterhvert som jeg får kjennskap

       til nye. Se revisjons-informasjon over ved å klikke på datoen.

       Jeg er avhengig av din hjelp for å få en mest mulig komplett

       oversikt. Ta kontakt hvis du har noe relevant informasjon ved

       å sende en mail til: mjosefse@online.no

 

      

         975             995a            1018a           1018b

        

        1035            1042             1047a           1047b

 

                    

                        1047c           1047d

 

                  

                                995b

 

 975      Harald Blåtann halvbrakteat.

          Vekt=_,_ g, diameter=16½mm, metall=sølv 999.

 

 995-1014 Svend Tveskæg, penning slået i Lund.

    a     Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=sølv 999.

 

 995b     Svend Tveskæg, første konge der lod sig portrættere på mønter.

          Diameter 38mm, 925 sølv, levert i kapsel.

          Del av serien ”Danmarks Møntskat”.

 

1018-1035 Knud den Store penning.

    a     Vekt=_,_ g, diameter=18½mm, metall=sølv 999.

 

1018-1035 Knud den Store penning, Hbg-19.

    b     Vekt=_,_ g, diameter=18½mm, metall=sølv 999.

 

1035-1042 Hardeknud penning. Århus Hbg-44.

          Vekt=_,_ g, diameter=19 mm, metall=sølv 999.

 

1042-1047 Magnus den Gode penning Århus, Hbg-33.

          Advers sier: ” VIKINGEMARKED MOESGÅRD 1977”.

          Revers sier: ”LIFZIC ON AROSEI”.

 

1047-1075 Svend Estridson mønt slået i Lund.

    a     Vekt=_,_ g, diameter=__ mm, metall=sølv 999.

 

1047-1075 Svend Estridson mønt slået i Roskilde.

    b     Vekt=_,_ g, diameter=__ mm, metall=sølv 999.

 

1047-1074 Svend Estridsen mønt slået i Lund. Hbg-28.

    c     Utgitt av Malmø Stadsmuseum til Vikingeutstellningen som

          avslutade 30.4.1990. Handslaget av Bengt och Sten.

          Baksidens omskrift: ”FIRENZE 1989 MALMØ 1990”.

          Vekt=1,8g, diameter=18½mm, metall=sølv 999,9, opplag ca.1200.

 

1047-1074 Svend Estridsen mønt slået i Lund. Hbg-28.

    d     Baksidens omskrift: ”CLAVS ON AROSEI”.

 

         

                    1040                         1040b

 

             

                      1075                     1080

 

1040      Hardeknud penning billed på medalje. Datert Århus 1959.

          Muligvis snurremønt.

          Vekt=_,_ g, diameter=19 mm, metall= messing.

 

1040b     Hardeknud penning billed på en side. På den andre siden står det

          ”Mønt og Medaillesamler foreningen i Aarhus Stift 1950-1975”.

          Vekt=_,_ g, diameter=34 mm, metall= bronse ?

 

1075-1080 Harald Hein penning.

          Kopi av den eneste mynt preget i Roskilde i perioden.

          Vekt=_,_ g, diameter=19 mm, metall= bronse ?

 

1080      Knud den Hellige ?  Noen som har informasjon om denne ?

          Thomas Høyland har solgt den som 1202-1241 Valdemar 2 penning.

          Advers sier: ”MØNTERGÅRDEN 1979”.

          For meg så er denne identisk med Knud den Hellige Lund, Hbg-2.

          Revers sier: ”ALFNOD ON ODSVI”,

          hvilket for meg tilsvarer Knud den Store 1018-1035 Odense, Hbg-45.

          Kan dette være en hybrid av disse 2 eller tar jeg feil ?

          Jeg vet ikke hva riktig diameter skal være.

 

                          

                      1154a                    1154b

 

1154-1182 Valdemar den Store penning slået i Slesvig.

    a     Vekt=_,_ g, diameter=__ mm, metall=sølv 999.

 

1154-1182 Valdemar den Store penning Roskilde, Hbg-8.

    b     Advers sier: ”WALDVMARVS”.

          Revers sier: ”ROSKILDE 1982”,

          Vekt=_,_ g, diameter=__ mm, metall=_.

 

                

               1202a               1202b               1259

 

1202-1241 Valdemar II Sejr penning.

    a     Vekt=_,_ g, diameter=19 mm, metall=sølv 999.

 

1202-1241b Valdemar II Sejr penning Ribe, Hbg-42b.

    b     Mønt udgivet af Sparekassen Faaberg, i anledning af Faaberg by’s

          750-års jubilæum 25. juni 1979. Ensidig kopi.

          Revers viser trolig byvåpen ?

          Vekt=_,_ g, diameter=20 mm, metall=sølv.

 

1259-1286 Erik Glipping penning, prægested ukendt.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

                    

                                    1274

                   

1274      7 skilling er en fantasimynt som jeg likevel har tatt med her.

          ”Holstebro 700 aar 1974”. Diameter ca.41mm.

                  

                                   

                          1327               1375-1412

 

1327      Christopher II penning MB533, kopi av mønt slået i Lund

          i Skåne under Erkebiskop Erik den Røde som hadde myntrett.

          Originalmønten ble funnet i Rønne kirke i 1916, og finnes nå

          på Nationalmuseet. Kopien er utgitt av Bornholm Møntsamler-

          forening og finnes i gull (4 stk.), sølv (600) og bly (4000).

          Sølv = 12,8g i 925/1000.

 

1375-1412 Magrethe I, "skampenning" fantasimynt, 19. Århundre's

          konstruksjon.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

                       

                        1400                  1436

 

1400      Erik af Pommern, witten slått i Næstved.

          Utgitt av Turistforeningen for Næstved og omegn.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

1436      Erik af Pommern, gote Visby, G138.

 

 

    

             1481-1513 (G253)                  1481-1513 (G257)

 

1481-1513 Hans sølvgylden uten år, galvanisk fremstillet fantasimynt G253.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

1481-1513 Hans sølvgylden uten år, støpt fantasimynt, Ribe, G257.

          Jvf. Ernst i NNÅ 1948.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

 

    

                  1496                               1513-1523

 

1496      Hans nobel, slått i Malmø/København G24.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

1513-1523 Kristian II sølvgylden (skuemynt) uten år, G44 galvanokopi med

          ujevn overflate. Indslået ”COPY”.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=sølv.

 

          Ny informasjon fra Jørgen Sømod:

         “Originalen, som findes i Paris, er en hulmedaille fremstillet i

          begyndelsen af det 17. århundrede. Det har trods hidtidig

          formodning aldrig været en mønt. Sølvafstøbninger er alle

          fremstillet af mig i 1974. Den kommer med i medaillebogen.”

          (Den ble utgitt i mai 2006).

 

 

              

                         1514                           1515

 

1514      Frederik 1, 1 Mark 1514, Husum, G-115. Støbt kopi.

 

1515      Christian II skilling Malmø G40, rekonstruksjon udført efter

          et kobberstik. Den originale mønt kendes ikke mere. Inngravert

          “KOPI”, “1971” og “LP” (=Louis Petersen, gravør) på revers.

          Fremstillet av Jørgen Sømod som har denne kommentaren om mynten:

          ”Jeg er i dag overbevist om, at mønten aldrig har eksisteret.”

          Vekt=_,_ g, diameter=27 mm, metall=________.

 

          Denne mynten er nevnt i flere myntkataloger bl.annet av Galster og

          Peter Flensborg, så her må det nok noen oppdateringer til.

 

       

                     1522                              1523

 

1522      Frederik I sølvgylden eller ”Husumdaler”, G-114.

          Pen galvanisk kopi av den sjeldne sølvgylden.

         

1523      Christian II sølvgylden Malmø, G38.

          Nyere avstøpning.         

          Vekt=28,26g, diameter=___mm, metall=________.

 

           

                        1524_I                        1524_II

 

1524_I    Frederik I nobel, Ribe G68, støpt og ciceleret kopi.

          Originalen daterer seg til 1523-1525.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________. Originalen er 38 mm.

 

1524_II   Frederik I nobel, Sæby G68. 1-sidig kopi med kongeportrett.

          Baksiden viser trolig et byvåpen og teksten sier “Sæby Købstad

          450 år. 1524-1974” og “Sparekassen Sæby. 10.august 1974”.

          Vekt=_,_ g, diameter= 38mm, metall=sølv.

          Vekt=_,_ g, diameter= 41mm, metall=zink.

 

            

                                   1532a

 

1532a     Christian IV 2 speciedaler H63d, fin gammel kopi. Mynten på

          bildet er oppgravert.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

            

                      1532b                         1532c

 

1532b     Frederik I, sølvgylden København eller Malmø G47, patinert.

          Fremstillet av Jørgen Sømod omkring 1970.

          Vekt=10 g, diameter=36 mm, metall=________.

          Originalmynten er 38 mm og veier 29 g.

 

1532c     Frederik I, Sølvgylden, G 256, nyere afstøbning.

 

               

                     1532d                            1537

 

1532d     Frederik I, ¼ sølvgylden, København G-52. Galvanisk kopi.

 

1537      Christian III sølvgylden, dette er en gammel støpt kopi som jeg

          mangler informasjon om. Den originale mønt har referanse H19.

          Vekt=_,_ g, diameter=ca.40 mm, metall=________.

 

          

                     1547                            1572d

 

1547      Christian III sølvgylden, dette er en gammel støpt kopi som jeg

          mangler informasjon om. Den originale mønt har referanse H19.

          Vekt=_,_ g, diameter=ca.40 mm, metall=________.

 

1572d     Frederik II, stilisert portræt av F-II fra speciedaler H17.

          Jubilæumsmedajle Skanderborg Møntsamlerforening 35 år, 1973-2008.

          Vekt=35g, diameter=40mm, metall=bronse, guld- og sølvpatinert.

 

              

                        1572                    1572b        1572c

 

1572      Frederik II speciedaler H17, pen støpt kopi m/rest av forgyllning.

          Innrisset initialene 'HZ'.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

1572b     Frederik II speciedaler H17.

          Fri tolkning av en 1572 speciedaler laget som anheng i sterling

          sølv 925 S. Motivet viser Kong Frederik II, grunnleggeren av byen

          Fredrikstad i Norge. Originalmynten er funnet i Fredrikstad.

          Som det fremgår av bildene så er ikke dette en helt nøyaktig kopi

          men jeg har likevel valgt å ta den med i oversikten.

          Produsert av Gullsmed Elisabeth M.Dahl og inngår som en del av

          serien Ancient Jewellery of Norway.

          Vekt=_,_ g, diameter= 34mm, metall=sølv 925.

 

1572c     Frederik II speciedaler H17, samme som 1572b men 25mm(?) diameter.

          Vekt=_,_ g, diameter= 25mm, metall=sølv 925.

 

                

                                  1572e                   

 

1572e     Frederik II speciedaler H17, med hempe.

          Vekt=28g, diameter= 47mm, metall=?.

 

             

                                   1588

 

1588      Christian IV Breddaler u.år, H63d, afstøbning innslået ”COPY”.

          Vekt=57,65g, diameter=57?mm, metall=?

 

       

                   1591                           1596

 

1591      Christian IV portugaløser H9.

          Vekt=20g?, diameter=38½mm, metall=sølv925 forgyllt.

 

1596      Christian IV speciedaler H45, galvanisk kopi.

 

  

                1603                                1619

 

1603      Christian IV speciedaler H51, støpt kopi.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

1619      Christian IV 2 krone H105a, indslået “KOPI”.

          Dette er trolig en forfalskning.

          Vekt=_,_ g, diameter=47mm?, metall=________.

 

            

                         1635                            1644

 

1635      Christian IV, 10 dukat ifølge dokumentasjonen fra produsenten,

          klikk på årstallet under mynten for å se denne dokumentasjonen.

          Originalen ble utgitt til minne om vielsen av prins Christian IV

          i 1635 men årstall er ikke angitt på mynten.

          Merk symbolikken i de to hendene som holder i hverandre

          omgitt av hjerter og blomster. Inngravert ’COPY’ på revers og

          logoen til Smithsonian Institution som er eier av originalmynten.

          Kopien skal være svært lik originalen i både utseende og patina.

          Vekt=_,_ g, diameter= 46 mm, metall= gullbelagt tinn.

          Mynten er anhengt med et 60 cm langt gullbelagt kjede i tinn.

          Produsent: Alva Museum Replicas Inc, New York.

          Produksjonsår: 1980-tallet.

     7/9: NY INFORMASJON OM AT DETTE ER EN KOPI AV EN MEDALJE, OG AT DET

          ALDRI HAR EKSISTERT NOEN 10 DUKAT MYNT.

          DENNE MEDALJEKOPIEN VIL TROLIG BLI FJERNET FRA DOKUMENTET.

 

1644      Christian IV 2 mark, H148, perforeret kopi.

          Vekt=8,4g, diameter=32mm?, metall=sølv

 

                

                1647a              1647b                  1648

 

1647a     Christian IV dukat “brilledukaten”, miniatyrmedalje.

          Utgitt av ONF i 1997. Se historien om den ekte brilledukaten.

          Vekt=_,_ g, diameter= 18mm, metall= sølv.

 

1647b     Christian IV BrilleDukat, Dansk mynt men gullet

          kom fra Arendal i Norge. Utgitt av Magne Josefsen.

          http://www.myntsamleren.no/Brilledukat%20Kopien.htm

          Vekt=_,_ g, diameter= 22mm, metall= forgylt, opplag=100.

 

1648      Frederik III dukat klipping “tandem-mynten”, miniatyrmedalje.

          Dette bildet er av den ekte mynten da jeg ikke har bilde av

          kopien. Utgitt av ONF i 1998. Motiv: En kjele som koker over.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall=________.

 

            

                        1652                      1715

 

1652      Frederik III 4 mark, H87b, støpt forfalskning/kopi.

          Innslått ”COPY”

          Vekt=17,87g, diameter=39mm?, metall=

 

1715      Friderik IV 2 skilling, H44A-B.

          Omskrift på advers: ”Købstadmuseet den gamle by”.

          Vekt=?,?g, diameter=19mm, metall=sølv999

 

      

      1730          1732           1749           1754           1757    

 

        

      1771           1771b         1791           1829           1841

 

1730      Christian VI dukat H1, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1732      Christian VI dukat H2, kopi av gullmynt. Portrett har svakt preg.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1749      Frederik V dukat H17, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1754      Frederik V dukat H19, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1757      Frederik V kurantdukat “stråledukat” H24, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1771      Christian VII dukat H1, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1771b     Christian VII kurantdukat H3, kopi av gullmynt (Mangler bilde).

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1791      Christian VII dukat H2, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1829      Frederik VI frederikd’or H4B, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

1841      Christian VIII 2 christiand’or H1A, kopi av gullmynt.

          Fra en serie på 10 “KIJAFA-mynter” som har stått på vinflasker.

          Vekt=_,_ g, diameter= 26mm, metall= messing?

 

            

                    1799                           1800

 

1799      Christian VII 1/3 speciedaler Schleswig-Holstein H41d nypreg.

          Vekt=_,_ g, diameter=32mm, metall= sølv

 

1800      Christian VII speciedaler Altona H39g, nypreg.

          Vekt=_,_ g, diameter=___mm, metall= sølv

 

 

 

          Dette er en del av katalogen over Nordiske myntkopier på

                        http://www.myntsamleren.no

 

                       (C) 2005-2012 Magne Josefsen.

 

                    Informasjonen er til privat bruk og får

            hverken kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                   ***