Brille-dukatene 1647

 
I 1646 reiste Christian IV til Arendal. Herfra tok han med seg gullmalm 
til Akershus som han lot to eksperter se på.  Begge uttalte til kongen 
at "de ville la seg henge hvis han fikk gull av denne erts".
 
Det lyktes imidlertid kongen ved hjelp av en ny type ovn å utvinne gull 
av malmen på tross av ekspertenes uttalelser.  Dette gullet ble brukt 
til å prege en-, halv- og kvartdukatene i 1647 (Hede 37-41) med 
innskriften "VIDE MIRA DOMI" (se undrene hjemme!).
Denne triumferende innskriften lot Christian IV sette
under bildet av et par briller (lorgnett).
Brille-symbolet ble brukt for at alle skulle få øynene opp for 
hvilke rikdommer man hadde i norske fjell, eller som det står i
"Beskrivelse over gamle mynter": 
 
  "hvo som ikke vilde tro eller ikke kunde se" (at det var
   funnet gullmalm i Norge), "måtte betjene sig af briller".
 
Gullgruven ble nedlagt noen år etter kongens død (1648).
Den var nok ikke lønnsom å drive.  Og om ekspertene virkelig
lot seg henge sier historien ingenting om.
 
 
Referanser:
  Kolbjørn Skaare: Norges Mynthistorie.
  Arendal gjennom skiftende tider 1528-1723-1973.
  Ulrik Kirkedam:  Hisøy.

 

 
(C) 2000 Magne Josefsen.
 
Tilbake til Norske Myntkopier
 
***