Norges Mynter (995-1992)

 

       

Korrigeringer og forbedringer av Magne Josefsen.

 

Denne web-siden er dedikert til å identifisere

feil og mangler i den store katalogen (1) fra 1976

Og i den lille priskatalogen (2) fra 1992.

 

1. Norges Mynter

    av Ahlstrøm, Brekke og Hemmingsson.

    ISBN 91-85038-35-0

 

2. Norges Mynter 995-1992

    av J.O.Aamlid, B.Ahlstrøm, K.Jonsson og G.Thesen.

    Numismatiska Bokførlaget AB, Stockholm 1991.

 

        Her er en liste over det som til nå er oppdaget. Vet du noe som bør være med så

        vennligst send en e-mail til: mjosefse@online.no og informasjonen vil bli lagt inn

        eller diskuter med andre på Yahoo forum for norsk numismatikk:

                             Norges Mynter

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1668,  1 skilling: Mangler i Norges Mynter 995-1992, trykkfeil 1667 2 ganger.

                     Ref: Magne Josefsen, 27/3/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1677,  4 og 2 skilling: Myntene er av grenaille som er kornet kobber. Men dette

              spesielle kobberet er også sølvholdig siden det ble brukt til å utvinne sølvet

              i Kongsberg gruvene. Kan disse kalles for Norges første kobbermynter ?

              For detaljert informasjon se web-sidene Danmarks Mønter.

                     Ref: Magne Josefsen, 27/3/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1767, 12 skilling: Mynten finnes i 3 utgaver og er preget på 3 ulike steder:

               - København  Har skråriflet rand.

               - Kongsberg  Har mønstret rand og smal krone.

               - Altona     Har mønstret rand og bred krone.

              For detaljert informasjon se web-sidene Danmarks Mønter.

                     Ref: Magne Josefsen, 19/1/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1771,  1 skilling: Ble preget på følgende steder: København, Altona og Kongsberg.

              Kongsberg utgaven skiller seg ut med en liten firkantet krone på forsiden og små

              ruterformede rosetter på begge sidene av det store 1-tallet på myntens bakside.

              Mynten som er avbildet i katalogene (1) og (2) er ikke Norsk (store rosetter).

              For detaljert informasjon se web-sidene Danmarks Mønter.

                     Ref: Magne Josefsen, 19/1/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1813, 12 skilling: Ble preget på følgende steder: København, Altona og Kongsberg.

              Dette er ikke en mynt i ordets rette forstand men en kredittmynt, hvor man ser

              bort fra metallverdien (rigsbanktegn).

              Kongsberg utgavens fordypede rand langs kanten av mynten er smal og unøyaktig.

              Videre mangler et stykke av 3-tallet i årstallet 1813.

              Mynten som er avbildet i katalogene (1) og (2) ser ut til å være Dansk.

              For detaljert informasjon se web-sidene Danmarks Mønter.

                     Ref: Magne Josefsen, 19/1/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

        1813,  6 skilling: Ble preget på følgende steder: København, Altona og Kongsberg.

              Dette er ikke en mynt i ordets rette forstand men en kredittmynt, hvor man ser

              bort fra metallverdien (rigsbanktegn).

              Kongsberg utgavens riller langs randen av mynten er smalere enn den Danske.

              Er mynten som er avbildet i katalogene (1) og (2) Dansk ?

              For detaljert informasjon se web-sidene Danmarks Mønter.

                     Ref: Magne Josefsen, 19/1/2004.

        --------------------------------------------------------------------------------------

 

                       Siste endring: 2004-03-27

 

 

                         Til hovedsiden

 

 

                                 (C) 2004 Magne Josefsen.

 

                             Informasjonen er til privat bruk og

                          får ikke offentliggjøres uten tillatelse.

 

                                           ***