Kjente forfalskninger av Norske mynter:

                           Av Magne Josefsen.     Sist oppdatert 24/01-2009.

 

Det finnes 2 typer av forfalskninger. En type er fremstillet for det formål å urettmessig brukes som

sirkulasjonsmynt og kalles samtidig forfalskning. Den andre typen er framstillet for å lure myntsamlere.

Disse vil her bli betegnet som en moderne forfalskning.

 

I den senere tid har det dukket opp en ny type falske mynter der det er tatt utgangspunkt i en ekte mynt

der årstall har blitt forandret eller deler av mynten er oppgravert. Disse er selvsagt også lagd for å

lure samlere og vil her bli betegnet som en manipulert mynt.

Nedenfor er en liste over alle typer:

 

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

År    Str  Nominal     Beskrivelse

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

1655   2   mark        Frederik III, falsk.

                       SAS 317813 dag beek 25/9-2003 18:00 kr. 57,-

 

1661   2   mark        Frederik III. NM.156D, Schou 28 el. 32. Svak kvalitet,

                       muligens en samtidig forfalskning.

                       SAS 346877 Bernt Bertelsen 23/11-2003 23:02 kr. 326,-

 

1682   4   mark        Samtidig forfalskning.

                       SAS 914872 Roschberg Mynthandel AS 12/2-2007 20:00 kr. 1500,-

 

1683   4   mark        Samtidig forfalskning. numismatikeren.no 

                      

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

 

1718  16   skilling    Frederik IV. Samtidig forfalskning, sjelden. Ikke i NM., Schou 2.

                       1 mark ble kun preget årene 1715-17 på Kongsberg.

                       4 à 5 lødige forfalskninger med årstallene 1717, 1718 og 1719 dukket opp i omsetningen

                       før man i 1718 rakkåprodusere ekte markstykker. Av denne grunn stanset utmyntingen –

                       uten at det blepreget ekte markstykker dette året!

                       Disse falske markstykkene ble inndradd og smeltet om til 12-skillinger, men noen

                       av dem har likevel sluppet unna.

                       SAS 918231 Bernt Bertelsen 11/2-2007 22:02 kr. 2205,-

 

1720  12   skilling    Vekt = 3,1 g   Ø = 23,6mm  Advers = H43A   Revers = H49

                       Ref: Stig Westerhus 27/2-2008.

 

1726   4   mark        Trolig manipulert, oppgravert på omskrift og monogram.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1728   8   skilling    Frederik IV. (NM.39) Samtidig forfalskning i forsølvet Kobber, meget tykk blanket.

                       Nypreget hadde disse et tynt sølvbelegg ytterst, slik at de kunne lures inn i

                       sirkulasjonen.

                       SAS 876644JackAntonsen   20/11-2006 19:00 kr. 315,-

                       SAS 846752JackAntonsen   17/09-2006 19:00 kr. 746,-

                       SAS 313898BerntBertelsen 15/09-2003 17:04 kr. 315,-

                       SAS 291017BerntBertelsen 17/07-2003 17:08 kr. 324,-

 

1761  24   skilling    Samtidig forfalskning i forsølvet Kobber.

                       SAS 65244 kim jacobsen 26/1-2001 16:00 kr. 184,-

 

1786   2   skilling    Samtidig forfalskning preget i forsølvet bronse ??

                       SAS 521553 Jack Antonsen 18/10-2004 18:55 kr.125,-

 

1796  2/3  speciedaler Christian VII. Sjelden samtidig forfalskning i forsølvet messing eller kobber.

                       Fremstillingen av denne kvalifiserte visstnok til dødsstraff!!

                       Har ikke hørt omflere samtidige forfalskninger av denne valøren

                       (men kjenner til 1/3 og 1/15 specie 1797), og denne er således muligens unik!

                       SAS 817529 Bernt Bertelsen 9/7-2006 22:12 kr. 1584,-

 

1797  1/3  speciedaler Christian VII. Samtidig forfalskning i forsølvet messing.

                       SAS 731424 Bernt Bertelsen 4/12-2005 22:32 kr. 215,-

 

1797  1/15 speciedaler Samtidig forfalskning Pregeti forsølvet kobber

 

                       NM.67, Schou 15, Samtidig forfalskning i kobber av 1/15 speciedaler (8 skilling) 1797.

                       Preget med falske stempler, sannsynligvis av Pascal Paoli og Peter Essendrup, som ble

                       Arrestert for falskmynteri helt på slutten av 1700-tallet. Nypreget ble disse falske

                       myntene påført et tynt sølvbelegg (for at forfalskningen ikke skulle oppdages umiddel-

                       bart). Ref: BerntB.    Sett solgt på auksjon for gjennomsnittlig ca. 400 kr.

 

1797  1/15 speciedaler Laget i forsølvet kobber. Denne er som regel meget slitt og dermed lett gjenkjennelig.

                       Eksemplar 1: Vekt =3,1g   Ø = 23,9 mm

                       Eksemplar 2: Vekt =2,4g   Ø = 23,5 mm 

                       Ref: Stig Westerhus 27/2-2008.

 

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

 

1801   2   skilling    Christian VII. Preget i messing/kobber.

                       SAS 76098 Bernt Bertelsen 19/3-2001 17:33 kr. 158,-

 

1802  1/15 speciedaler 8 skilling, Samtidig forfalskning Preget i forsølvet kobber.

                       Skal visstnok bare eksistere rundt 30 stykker av denne falske mynten som sikkert

                       avstedkom enfrykteligstraff for de som produserte dem.
                       Se også: http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/15delspc.htm   Ref: Reidar Barstad

                       solgt på auksjon for gjennomsnittlig ca. 600 kr.

 

1802   2   skilling    Laget i forsølvet kobber, er som regel mindre slitt og der kan det bare sees på

                       forhøyningene at dette ikke er en ekte sølvmynt. Det dukket opp et 30 talls falske 1802

                       på 1980 tallet. Før det var de ikke kjent så vi kan med rimelig sikkerhet anta at det

                       ikke er mer enn ca 35 avdenne.

                       Vekt = 2,9 g   Ø = 22,8 mm

                       Ref: Stig Westerhus 27/2-2008.

 

1804   2   skilling    Christian VII. Som NM.90, men denne er preget i kobber,og blir av noen kalt

                       kobberavslag. Sjelden samtidig forfalskning, dvs. en mynt preget med falske stempler

                       på den tiden for å lures inn i sirkulasjonen (hadde nok et tynt sølvbelegg ytterst).

                       Denne har andre hamrer(ikke V-formet), rosetter, krone, tall og bokstaver enn på

                       de ekte 2-skillingene fra dette året. Mangler dessuten IGM under årstallet.

                       SAS 958401 Bernt Bertelsen 20/5-2007 22:06 kr. 1344,-

                       SAS 587434 Bernt Bertelsen 08/2-2005 22:10 kr. 552,-

 

1805   2   skilling    Christian VII. Samtidig forfalskning i kobber.

                       SAS 987018 Bernt Bertelsen 19/8-2007 22:27 kr.263,-

 

1807   2   skilling    Christian VII. Samtidig forfalskning i kobber – sjelden.

                       Preget med falske (primitive) stempler. Må ikke forveksles med de ekte Steenstrup-

                       variantene, som også har et primitivt utseende. Denne samtidige forfalskningen er

                       sjelden, har kun registrert 2 eksemplarer av denne årgangen (inkl. dette).

                       SAS 802341 Bernt Bertelsen 21/5-2006 22:06 kr. 306,-

 

1809   4   skilling    Samtidig forfalskning preget i kobber, som NM2.

                       SAS 876646 Jack Antonsen 20/11-2006 19:10 kr. 389,-

 

1809   8   skilling    Støpt samtidig forfalskning i kobber, som NM1.

                       SAS 882693 Jack Antonsen      3/12-2006 19:25 kr. 322,-

                       SAS 868746 Numisma Mynthandel 2/11-2006 15:00 kr. 2501,-

                       SAS 96973 Solland Hobby A/S  16/10-2001 17:02 kr. 528,-

 

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

 

1821   ½   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/04/falsk-12-speciedaler-1821.html

                       numismatikeren.no

 

1824   ½   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina. numismatikeren.no

 

 

1835   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/04/falsk-1-speciedaler-1835-fra-kina.html

                       numismatikeren.no

 

1842   4   skilling    Jeg er ikke sikker på om dette er en forfalskning eller en variant i kobber.

                       Vekt = 2,8g mot normalt 3g   Ø = 18mm

                       Ref: Stig Westerhus 27/2-2008.

 

1844  1/2  speciedaler Trolig manipulert, oppgravert på hår, fibula, løve og krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1847   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       numismatikeren.no

 

1848   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/08/falsk-1848-daler.html

                       numismatikeren.no

 

1849   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/04/falske-1-speciedaler-1849-fra-kina.html

                       numismatikeren.no

 

1849   1   speciedaler Trolig manipulert, oppgravert på hår, løve og krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1850   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       numismatikeren.no

 

1855   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/08/falsk-1855-daler.html

                       numismatikeren.no

 

1857   1   speciedaler Støpt forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/04/stoppet-svindel-p-qxl.html

                       numismatikeren.no

 

1868   3   skilling    Samtidig forfalskning, se numismatikeren.no

 

1873  12   skilling    Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

 

1874  10   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1875  10   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1877   1   krone       Samtidig forfalskning, av urmaker Svensson fra Trollhettan.

                       Se artikkel hos Samlerhuset Falskmyntere i Trollhättan og i Rådhusgaten

 

1878   1   kroner      Trolig manipulert, endret årstall fra 1879.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1883  20   krone       Manipulert, endret årstall fra 1886.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/10/falsk-20-kroner-1883.html

                       numismatikeren.no

 

1885   1   krone       Trolig manipulert, endret årstall fra 1895.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1885  50   øre         Trolig manipulert, endret årstall fra 1895. numismatikeren.no

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1888   1   krone       Trolig manipulert, endret årstall fra 1898. numismatikeren.no

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

                      

1888  50   øre         Trolig manipulert, endret årstall fra 1898. numismatikeren.no

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1889  10   øre         Trolig manipulert, oppgravert på kroner.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1889   1   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

                      

1893  50   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1894   2   kroner      Trolig manipulert, oppgravert på skjegg, krone og løve.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1896  50   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone. numismatikeren.no

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1897   1   krone       Trolig manipulert, oppgravert på krone og muligvis noe på skjegg.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1902   2   krone       Oscar II forfalskning preget i Zink med Identisk diameter men kun 5,23 gram.

                       SAS 225490 Numisma Mynthandel 10/3-2003 14:00 kr. 300,-

 

----  ---- ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------

 

1916  10   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone og sannsynligvis trikvetra.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1919  50   øre         Trolig manipulert, oppgravert på krone.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1920  50   øre         Trolig manipulert, 50 øre 1920 uten hull med nytt hull.

                       Se: Michael Paepcke's falske- og manipulerte mynter

 

1925   1   krone       Se 1927 1 krone, samme data gjelder for kronene fra 1925 og 1927.

 

1926   1   krone       Samtidig forfalskning fra årene 1936-1938 med 79% kobber 21% nikkel (mot normalt 75/25).

                       Tykkere enn originalen, veier 6,44g mot normalt 7,00g. Mere gullig farge og annen klang.

                       Produksjonstall er oppgitt til "noen hundre".

                       Under en rettssak gav sentralbanksjefen falskmyntneren komplemang for "godt utført håndtverk"

                       Se Kjetil Kvists artikkel Hjemmesnekrede kronestykker i ei krisetid

                       Se artikkel hos Samlerhuset Falskmyntere i Trollhättan og i Rådhusgaten

                       OMH-40/845, 26/4-2008, klubbet til kr. 2400,-

 

1927   1   krone       Samtidig forfalskning fra 1929 preget i nysølv (mot normalt kobber/nikkel 75%/25%).

                       Tykkere enn originalen og veier litt mere (mot normalt 7,00g). Lysere farge.

                       77 perler langs kanten mot normalt 81.

                       400 ble produsert, hvorav 150 ble satt i sirkulasjon. Et ukjent antall ble inndradd.

                       Se Kjetil Kvists artikkel Hjemmesnekrede kronestykker i ei krisetid

 

1947   1   krone       FALSK i kvalitet 0. Dette er en meget sjelden mynt.

                       SAS 7568 Wiktor Blokhus 4/2-1999 11:00 kr. 847,-

 

1980   5   Kroner      Kopi/falsk laget avbly, stygg kvalitet.

                       SAS 294129 Arnfinn Drabløs 11/7-2003 15:33 kr. 50,-                                              

 

1995  50   kroner      Samtidig forfalskning fra Kina.

                       http://gullmedalje.blogspot.com/2008/04/falske-50-kroner-1995-fra-kina.html

                       numismatikeren.no

 

                       Ref. Stig Westerhus 27/2-2008:

                       Vekt = 20,2g Det er store forskjeller på denne og den originale mynten:

                       - kloden i 5 tallet på 50

                       - hodet på Kongen

                       - og flere andre ting

 

---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                  (C) 2008 Magne Josefsen.

 

 

                              Informasjonen er til privat bruk og

                           får ikke offentliggjøres uten tillatelse.