Haakon VII (1905-1957)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 15/1-2009.

 

Kong Haakon og hans dronning Maud ble kronet i Nidarosdomen 22. juni 1906.

Hans valgspråk var "Alt for Norge".

Myntutgivelser:

Myntsted: Kongsberg.  Myntmester:   

Nominaler:  20 / 10 / 2 / 1 kroner, 50 / 25 / 10 / 5 / 2 / 1 øre.

 

Gullmynt 1910:

 

                          

                          10 kr        20 kroner           10 kr

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   20   Kroner        1910

   10   Kroner        1910    

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

Sølvmynt 1906-1919:

 

        

  10 øre   25 øre      50 øre           1 krone            50 øre     25 øre    10 øre

 

          

          

      type 1a          type 1b           type 2            type 3           type 4

    stort våpen       lite våpen      korslagte gevær     portrett         Mor Norge

       1906             1907              1907            1908-1917          1914

 

   Val  Nominal Type  Årstall                       

   ---  ------- ----  -------------------------------------------------------

    2   Kroner   1a   1906

    2   Kroner   1b   1907

    2   Kroner   2    1907 Korslagte gevær    Ble gitt til mobiliserte soldater

    2   Kroner   3    1908,1910,2,3,4,5,6,7

    2   Kroner   4    1914                    Minnemynt: Eidsvollforfattningen 1814

   ---  ------- ----  -------------------------------------------------------

    1   Krone         1908,8,1910,2,3,4,5,6,7 (1908: Hammerene på opphøyet plate)

   50   Øre           1909,1911,2,3,4,5,6,8,9    Se manipulert 1919, 1920

   25   Øre           1909,1911,2,3,4,5,6,7,8,9

   10   Øre           1909,1911,2,3,4,5,6,7,8,9  Se manipulert 1916

   ---  -----------   -------------------------------------------------------

 

Kobbernikkel fra 1920-1923:

 

                         type 1                       type 2

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   50   Øre type 1    1920,1,2,3   Uten hull

   50   Øre type 2    1920,1,2,3    Med hull

   25   Øre type 1    1921,2,3     Uten hull

   25   Øre type 2    1921,2,3      Med hull

   10   Øre           1920,1,2,3

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Kobbernikkel fra 1924-1952:

 

  

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    1   Krone         1925,6,7,1936,7,8,9,1940,6,7,9,1950,1  Se falsk 1947

   50   Øre           1926,7,8,9,1939,1940,1,5,6,7,8,9

   25   Øre           1924,7,9,1939,1940,6,7,9,1950

   10   Øre           1924,5,6,7,1937,8,9,1940,1,5,6,7,8,9,1951

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Kobbernikkel fra 1951-1957:

 

        

  

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    1   Krone         1951,3,4,5,6,7

   50   Øre           1953,4,5,6,7

   25   Øre           1952,3,4,5,6,7,7   (1957: Firkant rundt myntmerket NM106A)

   10   Øre           1951,2,3,4,5,6,7

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 


Bronsemynt fra 1906-1907:

 

          

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    5   Øre           1907

    2   Øre           1906,7

    1   Øre           1906,7

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Bronsemynt fra 1908-1952:

 

          

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    5   Øre           1908,1911,2,3,4,5,6,

                      1921,2,3,8,9,1930,1,2,3,5,6,7,8,9,1940,1,1951,2

    2   Øre           1909,1910,1,2,3,4,5,

                      1921,2,3,8,9,1931,2,3,4,5,6,7,8,9,1940,6,7,8,9,1950,1,2

    1   Øre           1908,1910,1,2,3,4,5,

                      1921,2,3,5,6,7,8,9,1930,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1940,1,6,7,8,9,

                      1950,1,2

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Bronsemynt fra 1952-1957:

 

          

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    5   Øre           1952,3,4,5,6,7

    2   Øre           1952,3,4,5,6,7,7 (1957:Firkant rundt Kongsbergs myntmerke)

    1   Øre           1952,3,4,5,6,7

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 


Jernmynt fra 1917-1921:

 

 

  

                                                                 dobbelstrek  enkelstrek

   Val  Nominal      Årstall                    

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

    5   Øre           1917,8,9,1920

    2   Øre           1917,7,8,9,1920  (1917:Dobbelstrek, se bilde)

    1   Øre           1918,9,1920,1

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Okkupasjonsmynt i zink og jern, 1941-1945:

 

                 

 

          

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   50   Øre           1941,2,3,4,5

   25   Øre           1943,4,5

   10   Øre           1941,2,3,4,5

    5   Øre           1941,2,3,4,5

    2   Øre           1943,4,5

    1   Øre           1941,2,3,4,5

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 

 

Nikkelmessing ”Londonsettet” 1942:

 

             

 

   Val  Nominal      Årstall                   

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

   50   Øre           1942

   25   Øre           1942

   10   Øre           1942

   ---  -----------  -------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:


 (C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no