Olav IV Håkonsson (1380-1387)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 1/5-2008.

 

Siden han arvet tronen som femåring ble Margrete formynder for ham. Olav er en av de mer ukjente

kongene i nordisk historie til tross for han spilte en stor rolle gjennom at han arvet samtlige av tre nordiske

kongedømmene og dermed passivt skapte den nordiske unionen.

Han var konge av Danmark (Oluf III ) fra 1376 til 1387 og i Sverige gikk han under tittel: Olof av Danmark

og Norge. Olav IV var den siste mannlige ætling av det svensk-norske kongehuset.

Myntutgivelser:

Det ble trolig ikke preget noen mynter under denne perioden.

Nedenfor er en forklaring fra Jørgen Sømod, 31/3-08:

 

”Nogle bracteater med et kronet O er i dele af litteraturen henført til Oluf*). At de er norske, er mest

sandsynligt. O'et hentyder dog næppe til barnekongen Oluf, men snarere til Sankt Olav, Olav den Hellige,

som det også er set på en hvid fra kong Hans og præget i Nidaros. Et kronet navnebogstav bør formodes

kun benyttet, når kongen er blevet kronet og næppe mens han endnu er mindreårig. Da Oluf døde i 1387

i en alder af blot 17 år, nåede han ikke at blive kronet i nogen af de riger, han var konge over”.

 

Penningen nedenfor er i numismatisk litteratur ofte listet under Olav IV Håkonsson, men må nok i

fremtiden listes under en annen regent:

 

           

       NM1

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------------

   NM1    XII:52   Kronet monogram, O for St. Olav den Hellige

   ----  -------   -------------------------------------------

 

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no