Håkon VI Magnusson (1355-1380)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 9/2-2008.

 

Ble hyllet som konge i Sverige i 1362 etter brorens død men greide bare å holde noen landskaper frem til

1364. I konflikt med Hansaen. Han er regnet som den  siste kongen av det gammelnorske kongedømmet.

Myntutgivelser:

Alle utgitte mynter er brakteater. Myntsted: Bergen, Hamar, Oslo og Tønsberg. 

XR-markerte mynter: NM1+2+3+4+5+10+11.  R-markerte: NM6+12. 

 

2 Penning ?:

                     

                  NM1        NM2        NM2a

Penning:

                 

       NM7        NM8       NM9        NM11       MN12

½ Penning:

                   

             NM3        NM4        NM5       NM6

 

                              

                            NM10

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -------------------------------------

   NM1       -     (hva forestiller denne ?)

   NM2       -     Riksløven i strålekrans

   ----  -------   -------------------------------------

   NM7     XI:12   To kroner vendt fra hverandre med bokstaven b mellom (B=Bergen)

   NM8     XI:13   To kroner vendt fra hverandre med bokstaven O mellom (O=Oslo)

   NM9     XI:16   To kroner vendt fra hverandre med bokstaven T mellom (T=Tønsberg)

   NM11    XI:59   Kronet hode forfra

   NM12    XI:46   Kronet monogram

   ----  -------   -------------------------------------

   NM3   XIII:24   Bokstaven A for Asloie (Oslo)

   NM4   XIII:5    Bokstaven B for Bergen

   NM5   XIII:6    Bokstaven n for Nidaros

   NM6   XIII:7    Bokstaven O for Oslo

   ----  -------   -------------------------------------

   NM10      -     Krone over bokstaven T (T=Tønsberg)

   ----  -------   -------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no