Håkon V Magnusson (1299-1319)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 6/5-2008.

 

Gjorde for første gang Oslo til hovedstad i 1299. Forsøkte å avskaffe jarle- og lendmannsverdigheten

og hevde Norske interesser overfor Hansaen uten særlig hell.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt både penninger, ½- og ¼-penninger, Oslo og Bergen er angitt som myntsteder.

XR-markerte kongelige mynter: NM1+4+6+7+8+10+11+12+13+14+15, de 5 andre er R-markerte.

 

 

1299-1319, som Konge:


                             

                                       NM7

                    

                           NM2                      NM3

                      

                  NM1                   NM4                  NM5

 

   2 Penning ? (NM7/Sch:X:19)                        Penning (NM2/Sch:X:33)

   --------------------------                        ----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : ikke angitt

   Forside   : hAQVINI REG NORWEG                    Forside   : hAQVINVS REX NORVEGIE

   Bakside   : MONETA ASLOIE                         Bakside   : CRVX SCA IhV XPI

   Merknad   : Eneste middelaldermynt med verdi      Merknad   : Se myntkopi 1299b

               større enn 1 penning.

 

   Penning (NM3/Sch:X:31)                            Penning (NM1/Sch:X:22)

   ----------------------                            ----------------------

   Myntsted  : ikke angitt                           Myntsted  : ikke angitt

   Forside   : hAQVINVS REX NORVEGIE                 Forside   : hAQVINVS REX

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI                      Bakside   : CRVX XPI

   Merknad   : Se 1299bNorske Myntkopier         Merknad   : varianter av kors

 

   ¼ Penning (NM4/Sch:X:20)                          ¼ Penning (NM5/Sch:X:21)

   ------------------------                          ------------------------

   Myntsted  : Bergen                                Myntsted  : ikke angitt

   Forside   : hAQVINVS REX NORVEGIE                 Forside   : hAQVINVS REX

   Bakside   : CRVX SCA IhV XPI                      Bakside   : CRUX XPI

   Merknad   : BERG i korsets vinkler                Merknad   :

 

 

                      OSLO                             BERGEN

                     ------                            ------

                            

                      NM9                               NM8

                                 

                      NM11                              NM10

 

   Penning (NM9/Sch:X:42)                            Penning (NM8/Sch:X:36)

   ----------------------                            ----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Bergen

   Forside   : hAQVINVS REX                          Forside   : hAQVINVS REX NORVEGIE

   Bakside   : MONETA OSLOIE                         Bakside   : MONETA BERGENSIS

   Merknad   :                                       Merknad   :

 

   ½ Penning (NM11/Sch:XI:3)                         ½ Penning (NM10/Sch:X:38)

   -------------------------                         -------------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Bergen

   Forside   : hAQVINVS REX                          Forside   : hAQVINVS REX NORVEGIE

   Bakside   : MONETA OSLOI                          Bakside   : MONETA BERGIS

   Merknad   :                                       Merknad   :

 

 

                       OSLO                             BERGEN            UTEN MYNTSTED

                      ------                            ------            -------------

                  

             NM13               NM14                     NM12                  NM6

                                

                      NM15                               NM16

 

   Penning (NM13/Sch:XI:5)                           Penning (NM12/Sch:XI:9)

   -----------------------                           -----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Bergen

   Forside   : hAQVINVS REX                          Forside   : hAQVINVS REX

   Bakside   : MONETA OSLO                           Bakside   : MONETA BERGI

   Merknad   : Se 1299aNorske Myntkopier         Merknad   :

 

   Penning (NM14/Sch:XI:11)                          Penning (NM16/Sch:XI:6)

   ------------------------                          -----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Bergen

   Forside   : hAQVINVS REX                          Forside   : hAQVINVS REX

   Bakside   : MONETA OSLO                           Bakside   : MONETA BERGIS

   Merknad   :                                       Merknad   :

 

   Penning (NM15/Sch:XI:8)                           ¼ Penning (NM6/Sch:-)

   -----------------------                           -----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : ikke angitt

   Forside   : hAQVINVS                              Forside   : -

   Bakside   : MONETA OSLOI                          Bakside   : CRVX XPI

   Merknad   :                                       Merknad   : Adv=krone/Rev=liljekors

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no