Hertug Håkon Magnusson (1280-1299)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 6/5-2008.

 

Han var den yngre broren til Eirik Magnusson og fikk hertugtittel allerede i 1273. Håkons hertugvelde var formynder-

styrt fram til 1284 da han i en alder av 14 år fikk regjeringsmakt. Håkon utviklet Oslo betydelig i tiden som Hertug.

Hertugdømmet hans omfattet Østlandet, Agder, Ryfylke, Færøyene og Hjaltland.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt både penninger, ½- og ¼-penninger, Oslo er angitt som myntsted.

XR-markerte Hertug-mynter: NM1+3+5, de 2 andre er R-markerte.

 

 

1280-1299, som Hertug:

 

                 

               NM1                       NM2                   NM3

                        

                           NM4                    NM5

 

   Penning (NM1/Sch:X:1)                             ½ Penning (NM2/Sch:X:7)

   ---------------------                             -----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Oslo

   Forside   : hAQVIN DVX NORWEGIE                   Forside   : hAQVIN DVX NORWEGIE

   Bakside   : MONETA DE ASLOIA                      Bakside   : MONETA DE ASLOIE

   Merknad   : Se 1285aNorske Myntkopier         Merknad   :

 

   ¼ Penning (NM3/Sch:X:9)                           Penning (NM4/Sch:X:16)

   -----------------------                           ----------------------

   Myntsted  : Oslo                                  Myntsted  : Oslo ?

   Forside   : hAQVIN DVX NORWEGIE                   Forside   : hAQVINUS DVX

   Bakside   : MONETA ASLOIE                         Bakside   : CRUX XPI

   Merknad   :                                       Merknad   :

 

   Penning (NM5/Sch:X:14)

   ----------------------

   Myntsted  : Oslo ?

   Forside   : hAQVINUS DVX

   Bakside   : CRUX XPI

   Merknad   :      

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no