Magnus Lagabøte Håkonsson (1263-1280)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 12/2-2008.

 

Samlet landskapslovene i Landsloven. Opprettet Europeiske adelstitler i Norge.

Tilnavnet ‘Lagabøte’, det vil si ‘Lovforbedreren’, fikk han fordi han ‘bøtet’ på lovene i Norge.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt både penninger og ¼-penninger, NM lister 5 forskjellige.

Ingen myntsteder er angitt. NM1+2 er R-markerte og NM3-5 er XR-markerte.

 

 

Penning

 

                                   

         NM1/IX:7                                     NM2/VIII:17

 

   Penning (NM1)                                   Penning (NM2)

   ----------------------------------              ---------------------------------

   Motiv adv : Kronet brystbilde                   Motiv adv : Kronet brystbilde

   Motiv rev : Kors omgitt av sirkel               Motiv rev : Kors omgitt av sirkel

   Forside   : MAGN REX NORVEGIE                   Forside   : MAGNUS REX

   Bakside   : BENEDICTUS SIT NOMEN D              Bakside   : BENEDICTVS DEI

   Diameter  : ca.19mm                             Diameter  : ca.19mm

   ----------------------------------              ---------------------------------

 

 

¼ Penning:

 

                           

       NM3            NM4              NM5/IX:9           NM5/IX:10

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

   NM3     IX:?    Brakteat, N under krone. Andre varianter finnes med tegn: E/M/m

   NM4     IX:?    Brakteat med motiv ???

   NM5     IX:9    Forside: MAGNUS REX, bakside: CRVX XPI. Bokstav P under kronen

   NM5     IX:10   Forside: MAGNUS REX, bakside: CRVX XPI. Bokstav B under kronen

   ----  -------   -----------------------------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no