Håkon Håkonsson (1217-1263)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 09/4-2008.

 

Gjorde slutt på borgerkrigene, innførte arverett for eldste ektefødte sønn. Utstrakt lovgivningsvirksomhet,

bygde flere borger, kirker og kongsgarder, bl.annet Håkonshallen i Bergen. I hans regjeringstid ble Island

og Grønland lagt under den norske kronen. Det Norske riket fikk nå den største geografiske utstrekningen

noen gang, og denne tiden omtales som Norges gullalder som kongedømme i middelalderen.

Myntutgivelser:

Det ble utgitt en rekke forskjellige ¼-penninger som brakteater, NM lister 21 forskjellige.

Ingen myntsteder er angitt. NM1+2 er XR-markerte og NM3-21 er R-markerte, og

en myntsamler vil med litt hell kunne få tak i NM3-21 til en pris i området 3000 - 6000 kroner.

 

 

¼-Penning, 1217-1221:                      ¼-Penning, 1221-1225:

 

                             

       NM1                         NM2

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   ----------------------------------------------

   NM01    IX:?    Brystbilde av ung mann. Omskrift: REX ET COMES

   NM02    IX:?    Kronet brystbilde ?

   ----  -------   ----------------------------------------------

 

 

¼ Penning, ca.1220-1263:

 

             

      G        K         M        m        N   

 

   Type  NM  Schive   Antatt betydning

   ----  --  -------  -----------------------------

    G    03    IX:?   Gimsøy

    K    04    IX:?   Konghelle

    M    05    IX:?   Marstrand

    m    06    IX:?   Marstrand

    N    07    IX:?   Nidaros

   ----  --  -------  -----------------------------

               

     NM08     NM09      NM10     NM11    NM12      NM13     NM14

 

            

     NM15     NM16      NM17     NM18    NM19      NM20     NM21

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   ------------------------------------------

   NM08    IX:?    Gresk kors med kule i korsvinklene

   NM09    IX:?    Åttetagget stjerne med kule mellom taggene

   NM10    IX:?    Halvmåne og stjerne

   NM11    IX:?    ?

   NM12    IX:?    Fugl går til høyre

   NM13    IX:?    Griff går til høyre, tilbakevendt hode

   NM14    IX:?    Løve går til høyre, tilbakevendt hode

  

   NM15    IX:?    Løve går til venstre, tilbakevendt hode

   NM16    IX:?    Kronet ansikt forfra ?

   NM17    IX:?    Kronet ansikt mot høyre

   NM18    IX:?    Ansikt mot venstre

   NM19    IX:?    Kronet ansikt forfra

   NM20    IX:?    Kongekrone

   NM21    IX:?    Kongekrone med stjerne under ?

   ----  -------   ------------------------------------------

 


Bilder fra tidligere auksjoner:

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no