Harald Hardråde (1047-1066)

 

  av Magne Josefsen. Sist oppdatert 11/2-2008.

 

Falt i slaget ved Standford bru i 1066 under et forsøk på å erobre England.

Myntutgivelser:

Myntsted: Hamar og Nidarnes, noen mynter angir ikke myntsted. Flere myntmestere er angitt.

NM2+3 er XR-markerte og NM1 er unik.

 

Penning:

 

                             

                          NM1                         NM3

 

   Type  Schive    Beskrivelse

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

   NM1       -     Forside   : Brystbilde venstrevendt med hjelm

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel med 3 punkter i 2 vinkler

                   Omskrift  : ARA R ) ( GEREIDA ON NID

                   Diameter  : 18,5 mm

                   Myntsted  : Nidarnes

                   Myntmester: Gereitha

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

   NM2       -     Forside   : Trikvetra innenfor sirkel

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel med punkter i vinklene

                   Omskrift 1: HARALDR RE ) ( OLAF(R) A  HAMR

                   Omskrift 2: HAROLDR RE ) ( OLAFR  (A) HAM

   NM4             Omskrift 3: + + +      ) ( OLAFR   A  HAMRI

                   Myntsted  : Hamar

                   Myntmester: Olafr

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

   NM3     II:18   Forside   : Trikvetra

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel med 3 punkter i 2 vinkler

                   Omskrift  : HARALD REX NO ) ( VLF ON NIDARNE

                   Diameter  : 19-20 mm

                   Myntsted  : Nidarnes

                   Myntmester: Ulf

                   Merknad   : Se kopi på Norske Myntkopier under 1047

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

   NM-       -     Forside   : Trikvetra

                   Bakside   : Dobbeltkors innenfor sirkel med 3 punkter i 2 vinkler

                   Omskrift 1: HARALD REX NAR + + +) ( forvirret omskrift

                   Omskrift 2: forvirret omskrift  ) ( HARLD REX O NOR

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

   NM-       -     Som ovenfor men med forvirrede omskrifter.

                   Forsiden kan inneholde varierende antall punkter eller andre tegn

                   slik som kors, ring og halvmåne. Revers kan også inneholde andre

                   tegn i varierende antall.

   ----  -------   --------------------------------------------------------------------

 


Litteratur og ressurser på internet:

 


(C) 2008  Magne Josefsen

 

Informasjonen er til privat bruk og den får hverken i sin helhet eller i deler kopieres eller offentliggjøres uten tillatelse.


Tilbake til Norges Mynter
Tilbake til Myntsamleren.no