Beste Norske Middelaldermynter  V - Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319-1483

 

Prosjekt Beste Norske Middelaldermynter ble satt igang før sommeren 2014 med det formål å lage en

serie kataloger som presenterer myntene på en ny og bedre måte.  Etter nær 15 måneders arbeide er bok

nr.5 (BNM-5) nå ferdig og utgivelsesdato ble 7/12-2016. Den er utgitt i et meget begrenset opplag og det er

den andre bokutgivelsen i denne serien så langt.

 

Bokserien har i motsetning til tidligere kataloger hovedfokus på det visuelle, og denne utgaven er meget rikt

illustrert, nesten alle av de 100 sidene inneholder bilder. Med store og detaljerte bilder av hver mynttype kan

alle detaljer av myntene studeres. Jeg kan love at det aldri før har vært sett en samling av så flotte mynter og

det er mange bilder som ikke tidligere har vært publisert. Flere nye oppdagelser er også å finne i boka.

 

Noen fakta om den nye katalogen

Antall sider                       = 100  - i fargetrykk på 170g silk papir

Antall foto                        = 212  - hvorav 83 store foto og 129 små (mynt i virkelig størrelse).

Antall tegninger                = 150  - hvorav 21 er av egen konstruksjon

Bokprosjektets varighet       = 15 måneder

Estimert tidsforbruk            = 1200-1500 timer

 

BNM-5 inneholder mange nyheter. Fra Magnus Eriksson har mynttypen med kronet hode)(borg nå blitt identifisert

med 2 forskjellige borgmotiver, det er flere nye penninger med høyregående løve og en med kantet perlerand.

Kronet hode)(riksløve kjennes med forskjellige bitegn. Fra Håkon 6. er det 9 nye brakteater tilhørende serien

bokstav mellom to fravendte kroner som ikke tidligere har vært publisert i noen norsk katalog. I tillegg er det en

nyoppdaget bokstav-i-slett-ring type med bokstaven h, tilhørende den serien som tidligere kun har vært å finne

i Sverige.

 

Noen skjermbilder fra boka forteller mere om prosjektet

Omslag         Innhold         Side-39         Side-57         Side-77

 

Boka ble utgitt mandag 7/12-2016 i et meget begrenset opplag og er nå å få kjøpt hos noen av

landets mynthandlere.

 

Utsalgssteder for Beste Norske Middelaldermynter V – Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319-1483:

 

Numisma Mynthandel       

Oslo Myntgalleri               

Samler-Børsen                  

Samlerhuset                     

Skanfil                            

 

Jeg håper at også mitt andre forsøk på å presentere Norske middelaldermynter på en ny og bedre måte vil bli

godt mottatt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kan det komme noen uredigerte tilbakemeldinger fra lesere av boka etter hvert

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Arendal, 9/12-2016

Magne Josefsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Eget forum for brukere av boka er tilgjengelig på:

http://myntsamleren.forum24.se

-------------------------------------------------------------------------------------------