Beste Norske Middelaldermynter III - Brakteatenes tidsalder 1150-1263

 

  Den tredje boka i serien Beste Norske Middelaldermynter er resultatet av 3 års arbeide og boka vil etter

  planen være ferdig trykket 20. november i et meget begrenset opplag.

  Hadde jeg gjort som andre katalogforfattere og bare valgt å vise hovedtypene av brakteatene så hadde

  boka vært ferdig ett eller kanskje to år siden. Men jeg la lista mye høyere da jeg besluttet at samtlige

  kjente varianter skulle inkluderes med bilde, enten med tegning eller foto. Mye tid har blitt brukt på å lete

  frem alle variantene som har dukket opp etter at Schive utga sin bok i 1865, og jeg har prøvd å snu

  enhver stein for ikke å gå glipp av noen. Hvor godt jeg har lykkes med det får fremtiden vise.

 

  Et av målene med denne katalogen har vært å eliminere behovet for å måtte ha mange forskjellige

  kataloger liggende for hånden, inkludert Schives katalog med det store og upraktiske formatet, for å

  kunne identifisere en hvilken som helst mynt fra perioden. Jeg vil påstå at denne katalogen er alt en

  trenger da alle Schives 313 varianter er gjengitt i tydelig og stort format, hvilket også gjør det lettere å

  identifisere en mynt.

 

  For å gjøre boka så fleksibel som mulig har jeg inkludert samtlige katalog-identiteter fra alle kjente

  kataloger i rammen øverst på "myntsidene" i boka. Og så har det kommet en hel del nye varianter og

  noen nye typer som har fått ID som starter på BNM-.

 

  Denne utgaven er utvilsomt den boka som har krevd mest arbeide så langt, med særdeles mye

  bildebehandling (>600 bilder). Jeg kunne nok fortsatt å finpusse på katalogen en stund til men siden det

  nå sluttet å dukke opp nye ting så syntes jeg det var på tide å sette foten ned og få avsluttet

  bokprosjektet.

  Hvis jeg skulle velge å fremheve noe så må det bli kapitlet om de anonyme brakteatene fra 1205-1263.

  Dette har jeg brukt spesielt mye tid på da det ikke tidligere har vært laget en komplett oversikt over alle

  kjente varianter.

 

  Noen fakta om denne katalogen  

  Antall sider                          = 162

  Antall avbildede unike mynter         = 454 (78 foto og 376 tegninger (45 egenproduserte))

  Store foto av mynttyper               =  92    (i tillegg til de 454 ovenfor)

  Små foto (mynter i virkelig størrelse)=  95    (i tillegg til de 454 ovenfor)

  -----------------------------------------------------------------------------

  Sum bildebruk                           641

  =============================================================================

  Bokprosjektets varighet              =  36 måneder

  Estimert tidsforbruk                  > 1.500 timer

 

Noen skjermbilder fra boka forteller mere om prosjektet

Omslag     Innhold     Side-21     Side-42     Side-75     Side-132     Side-150

 

 

Boka blir ferdig trykket fredag 20/11-2020 i et meget begrenset opplag og vil være å få kjøpt hos

noen av landets mynthandlere. Beste Norske Middelaldermynter IV og V har vært solgt hos:

 

Numisma Mynthandel        

Oslo Myntgalleri                

Samler-Børsen                  

Samlerhuset                     

Skanfil                             

 

og forhåpentligvis vil også bok nr.3 bli tilgjengelig der. Jeg håper at mitt tredje forsøk på å

presentere Norske middelaldermynter på en ny og bedre måte vil bli godt mottatt.

 

Arendal, 14/11-2020

Magne Josefsen

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Eget forum for brukere av boka er tilgjengelig på:

http://myntsamleren.forum24.se

-------------------------------------------------------------------------------------------