Beste Norske Middelaldermynter II – Halvpenningens tidsalder 1103-1150

 

  Den fjerde boka i serien Beste Norske Middelaldermynter, et resultatet av ca. 2 års arbeide, som etter

  planen skulle ha vært ferdig trykket før jul 2022 må dessverre utsettes noe.

 

  Dette er den vanskeligste tiden i norsk mynthistorie som vi vet svært lite om, derfor har det vært særdeles

  vanskelig å skrive om den, og enda verre har det vært å kunne finne en inndeling av myntene både i

  tidsperioder og i grupper. Jeg har flere ganger måttet gi opp og starte prosjektet på nytt da jeg ikke har

  funnet en inndeling jeg har blitt fornøyd med. Det har også vært lange perioder da jeg ikke har jobbet

  med boka da motivasjonen ikke har vært på topp og det har vært andre ting jeg har måttet bruke tiden

  på. Derfor har jeg dessverre ikke klart å nå målet med bokutgivelse før jul.

 

  Det ligger an til en bokutgivelse i løpet av våren 2023 hvis ikke noe uforutsett skulle skje.

 

  Her er noen fakta om denne katalogen så langt

  Alle Schives varianter er med, og alle kjente mynter fra NMH og NM 1976/1992.

  I tillegg kommer en del mynter fra de få kjente skattefunnene, se statistikk nedenfor:

 

    Antall sider                          =  82 (ca.)

 

    Schive                                  139

    NMH                                      33

    NM                                       18

    Div. myntfunn, ikke vist i katalogene    52

    -----------------------------------------------------------------------------

    Sum mynter vist med foto eller tegning  242(*)

    =============================================================================

    (*) Noen mynter fra NMH og NM er identiske og er dermed tellet 2 ganger her.

 

  Arendal, 27/11-2022

  Magne Josefsen